The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Бібліотека  1
 2  Ботанічний сад  1
 3  Відділ аспірантури і докторантури  3
 4  Відділ виховної роботи  8
 5  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 6  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  3
 7  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 8  Відділ кадрів  3
 9  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 10  Відділ організації практичного навчання  1
 11  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 12  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 13  Вінницький національний аграрний університет  285
 14  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 15  Деканат факультету агрономії та лісівництва  3
 16  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 17  Деканат факультету менеджменту та права  6
 18  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 19  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  3
 20  Загальний відділ  1
 21  Інженерно-технологічний факультет  105
 22  Кафедра Eкономічної кібернетики  793
 23  Кафедра Аграрного менеджменту  615
 24  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  4
 25  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1007
 26  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  3
 27  Кафедра Аналізу та статистики  928
 28  Кафедра Аудиту та державного контролю  658
 29  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  468
 30  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  6
 31  Кафедра Бухгалтерського обліку  539
 32  Кафедра Ветеринарії,гігієни та розведення тварин  591
 33  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  760
 34  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 35  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  312
 36  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  249
 37  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  775
 38  Кафедра Економіки  331
 39  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  261
 40  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  300
 41  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  588
 42  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  500
 43  Кафедра Історії України та філософії  305
 44  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 45  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  661
 46  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  96
 47  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  483
 48  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  413
 49  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 50  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 51  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  686
 52  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  220
 53  Кафедра Обліку та аналізу  5
 54  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  352
 55  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 56  Кафедра Права  528
 57  Кафедра Правознавства  1
 58  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  516
 59  Кафедра Сільськогосподарських машин  140
 60  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 61  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  582
 62  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  265
 63  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  616
 64  Кафедра Української та іноземних мов  542
 65  Кафедра Фізичного виховання  133
 66  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 67  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  806
 68  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  344
 69  Ладижинський коледж  8
 70  Навчальний відділ  2
 71  Навчально-науковий центр  3
 72  Наукова тематика  8
 73  Науковий відділ  15
 74  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 75  Науково-методичний відділ  4
 76  Приймальна комісія  76
 77  Співробітники що звільнились  23
 78  Технологічно-промисловий коледж  4
 79  Факультет Агрономії та лісівництва  124
 80  Факультет економіки та підприємництва  27
 81  Факультет менеджменту та права  87
 82  Факультет обліку і аудиту  1
 83  Факультет обліку та аудиту  17
 84  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  99
 85  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  12
 86  Центр моніторингу якості знань  6
 87  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 88  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 89  Чернятинський коледж  9

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska