The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Бібліотека  3
 2  Ботанічний сад  1
 3  Відділ аспірантури і докторантури  8
 4  Відділ виховної роботи  11
 5  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 6  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 7  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 8  Відділ кадрів  3
 9  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 10  Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності  1
 11  Відділ організації практичного навчання  1
 12  Відділ практичного навчання та працевлаштування  2
 13  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 14  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 15  Вінницький національний аграрний університет  313
 16  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 17  Деканат факультету агрономії та лісівництва  3
 18  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 19  Деканат факультету менеджменту та права  6
 20  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 21  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  3
 22  Загальний відділ  1
 23  Інженерно-технологічний факультет  140
 24  Кафедра Eкономічної кібернетики  813
 25  Кафедра Аграрного менеджменту  687
 26  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  94
 27  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1134
 28  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  3
 29  Кафедра Аналізу та статистики  995
 30  Кафедра Аудиту та державного контролю  704
 31  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  547
 32  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  6
 33  Кафедра Бухгалтерського обліку  621
 34  Кафедра Ветеринарії,гігієни та розведення тварин  654
 35  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  802
 36  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 37  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  312
 38  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  248
 39  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  873
 40  Кафедра Економіки  421
 41  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  261
 42  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  351
 43  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  644
 44  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  566
 45  Кафедра Історії України та філософії  317
 46  Кафедра Компютерних наук та економічної кібернетики  43
 47  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 48  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  759
 49  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  138
 50  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  506
 51  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  486
 52  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 53  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 54  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  749
 55  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  239
 56  Кафедра Обліку та аналізу  5
 57  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  426
 58  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 59  Кафедра Права  599
 60  Кафедра Правознавства  1
 61  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  577
 62  Кафедра Сільськогосподарських машин  140
 63  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 64  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  619
 65  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  265
 66  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  696
 67  Кафедра Української та іноземних мов  583
 68  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  139
 69  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 70  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  904
 71  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  2
 72  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  395
 73  Ладижинський коледж  16
 74  Навчальний відділ  2
 75  Навчально-науковий центр  3
 76  Наукова тематика  18
 77  Науковий відділ  15
 78  Науково-дослідна частина  31
 79  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 80  Науково-методичний відділ  4
 81  Науково-організаційний відділ  6
 82  Приймальна комісія  98
 83  Співробітники що звільнились  23
 84  Технологічно-промисловий коледж  6
 85  Факультет Агрономії та лісівництва  134
 86  Факультет економіки та підприємництва  38
 87  Факультет менеджменту та права  93
 88  Факультет обліку і аудиту  1
 89  Факультет обліку та аудиту  26
 90  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  108
 91  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  17
 92  Центр моніторингу якості знань  6
 93  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 94  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 95  Чернятинський коледж  9

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska