The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Бібліотека  8
 2  Ботанічний сад  1
 3  Відділ аспірантури і докторантури  11
 4  Відділ виховної роботи  16
 5  Відділ внутрішнього аудиту  2
 6  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 7  Відділ дуальної освіти та практичного навчання та працевлаштування  3
 8  Відділ євроінтеграції та міжнародної діяльності  6
 9  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 10  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 11  Відділ кадрів  3
 12  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 13  Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності  1
 14  Відділ організації практичного навчання  1
 15  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 16  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 17  Вінницький національний аграрний університет  365
 18  Гуртожиток №1,4  1
 19  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 20  Деканат факультету агрономії та лісівництва  3
 21  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 22  Деканат факультету менеджменту та права  6
 23  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 24  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  3
 25  Загальний відділ  20
 26  Інженерно-технологічний факультет  168
 27  Кафедра Eкономічної кібернетики  740
 28  Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу  857
 29  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  248
 30  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1331
 31  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  4
 32  Кафедра Аналізу та статистики  1104
 33  Кафедра Аудиту та державного контролю  806
 34  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  695
 35  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  7
 36  Кафедра Бухгалтерського обліку  717
 37  Кафедра Ветеринарії,гігієни та розведення тварин  726
 38  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  890
 39  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 40  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  312
 41  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  248
 42  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  1002
 43  Кафедра Економіки  564
 44  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  261
 45  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  478
 46  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  726
 47  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  647
 48  Кафедра Історії України та філософії  360
 49  Кафедра Компютерних наук та економічної кібернетики  404
 50  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 51  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  964
 52  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  182
 53  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  562
 54  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  563
 55  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 56  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 57  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  850
 58  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  143
 59  Кафедра Обліку та аналізу  5
 60  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  510
 61  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 62  Кафедра Права  688
 63  Кафедра Правознавства  1
 64  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  640
 65  Кафедра Сільськогосподарських машин  140
 66  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 67  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  675
 68  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  265
 69  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  774
 70  Кафедра Української та іноземних мов  651
 71  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  164
 72  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 73  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  865
 74  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  182
 75  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  500
 76  Ладижинський коледж  23
 77  Навчальний відділ  2
 78  Навчально-науковий центр  3
 79  Наукова тематика  33
 80  Науковий відділ  15
 81  Науково-дослідна частина  57
 82  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 83  Науково-методичний відділ  4
 84  Науково-організаційний відділ  15
 85  Планово-фінансовий відділ  1
 86  Приймальна комісія  124
 87  Співробітники що звільнились  23
 88  Технологічно-промисловий коледж  24
 89  Факультет Агрономії та лісівництва  141
 90  Факультет економіки та підприємництва  45
 91  Факультет менеджменту та права  99
 92  Факультет обліку і аудиту  3
 93  Факультет обліку та аудиту  46
 94  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  125
 95  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  19
 96  Центр моніторингу якості знань  6
 97  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 98  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 99  Чернятинський коледж  21

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska