The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Бібліотека  8
 2  Ботанічний сад  1
 3  Відділ аспірантури і докторантури  13
 4  Відділ виховної роботи  16
 5  Відділ внутрішнього аудиту  2
 6  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 7  Відділ дуальної освіти та практичного навчання та працевлаштування  5
 8  Відділ євроінтеграції та міжнародної діяльності  6
 9  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 10  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  36
 11  Відділ кадрів  3
 12  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 13  Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності  2
 14  Відділ організації практичного навчання  1
 15  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 16  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 17  Відокремлений структурний підрозділ "Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  1
 18  Відокремлений структурний підрозділ "Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  1
 19  Військова підготовка  3
 20  Військової підготовки  1
 21  Вінницький національний аграрний університет  425
 22  Гуртожиток №1,4  1
 23  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 24  Деканат факультету агрономії та лісівництва  3
 25  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 26  Деканат факультету менеджменту та права  6
 27  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 28  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  3
 29  Загальний відділ  31
 30  Інженерно-технологічний факультет  194
 31  Кафедра Eкономічної кібернетики  730
 32  Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу  936
 33  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  377
 34  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1411
 35  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  5
 36  Кафедра Аналізу та статистики  1133
 37  Кафедра Аудиту та державного контролю  855
 38  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  831
 39  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  7
 40  Кафедра Бухгалтерського обліку  750
 41  Кафедра Ветеринарії,гігієни та розведення тварин  833
 42  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  936
 43  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 44  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  311
 45  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  246
 46  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  1133
 47  Кафедра Економіки  38
 48  Кафедра Економіки та підприємницької діяльності  612
 49  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  260
 50  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  583
 51  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  826
 52  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  774
 53  Кафедра Історії України та філософії  404
 54  Кафедра Компютерних наук та економічної кібернетики  622
 55  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 56  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  1110
 57  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  182
 58  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  604
 59  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  649
 60  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 61  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 62  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  915
 63  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  143
 64  Кафедра Обліку та аналізу  6
 65  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  563
 66  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  200
 67  Кафедра Права  798
 68  Кафедра Правознавства  1
 69  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  738
 70  Кафедра Сільськогосподарських машин  140
 71  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 72  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  753
 73  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 74  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  901
 75  Кафедра Української та іноземних мов  708
 76  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  164
 77  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  128
 78  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  881
 79  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  245
 80  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  597
 81  Ладижинський коледж  23
 82  Навчальний відділ  3
 83  Навчально-науковий центр  5
 84  Наукова тематика  95
 85  Науковий відділ  15
 86  Науково-дослідна частина  67
 87  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 88  Науково-методичний відділ  4
 89  Науково-організаційний відділ  25
 90  Обчислювальний центр  2
 91  Планово-фінансовий відділ  5
 92  Приймальна комісія  141
 93  Співробітники що звільнились  23
 94  Технологічно-промисловий коледж  24
 95  Факультет Агрономії та лісівництва  140
 96  Факультет економіки та підприємництва  64
 97  Факультет менеджменту та права  124
 98  Факультет обліку і аудиту  9
 99  Факультет обліку та аудиту  63
 100  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  134
 101  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  21
 102  Центр моніторингу якості знань  6
 103  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 104  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 105  Чернятинський коледж  21

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska