The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Бібліотека  8
 2  Ботанічний сад  3
 3  Відділ аспірантури і докторантури  25
 4  Відділ виховної роботи  16
 5  Відділ внутрішнього аудиту  2
 6  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 7  Відділ дуальної освіти та практичного навчання та працевлаштування  5
 8  Відділ євроінтеграції та міжнародної діяльності  8
 9  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 10  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  36
 11  Відділ кадрів  3
 12  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 13  Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності  7
 14  Відділ організації практичного навчання  1
 15  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 16  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 17  Відокремлений структурний підрозділ "Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  27
 18  Відокремлений структурний підрозділ "Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  7
 19  Відокремлений структурний підрозділ "Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  1
 20  Військова підготовка  3
 21  Військової підготовки  5
 22  Вінницький національний аграрний університет  473
 23  Гуртожиток №1,4  1
 24  Деканат  3
 25  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 26  Деканат факультету економіки, інформаційних технологій та сфери обслуговування  2
 27  Деканат факультету менеджменту та права  6
 28  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 29  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  3
 30  Загальний відділ  52
 31  Інженерно-технологічний факультет  203
 32  Кафедра Eкономічної кібернетики  730
 33  Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу  1195
 34  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  608
 35  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1629
 36  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  6
 37  Кафедра Аналізу та аудиту  373
 38  Кафедра Аналізу та статистики  1000
 39  Кафедра Аудиту та державного контролю  750
 40  Кафедра Бізнесу та сфери обслуговування  40
 41  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  1094
 42  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  8
 43  Кафедра Бухгалтерського обліку  870
 44  Кафедра Ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи  1001
 45  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  936
 46  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  3
 47  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  311
 48  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  246
 49  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  1399
 50  Кафедра Економіки та підприємницької діяльності  883
 51  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  260
 52  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  789
 53  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  987
 54  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  940
 55  Кафедра Історії України та філософії  533
 56  Кафедра Комп`ютерних наук та економічної кібернетики  781
 57  Кафедра Лісового та садово-паркового господарства  28
 58  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 59  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  1345
 60  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  183
 61  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  680
 62  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  818
 63  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 64  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 65  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  1053
 66  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  143
 67  Кафедра Обліку і оподаткування  43
 68  Кафедра Обліку та аналізу  6
 69  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  714
 70  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  200
 71  Кафедра Права  996
 72  Кафедра Правознавства  1
 73  Кафедра Рослинництва та садівництва  49
 74  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  890
 75  Кафедра Сільськогосподарських машин  140
 76  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 77  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  756
 78  Кафедра Технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі  252
 79  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 80  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  1054
 81  Кафедра Української та іноземних мов  800
 82  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  164
 83  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  128
 84  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  889
 85  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  465
 86  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  890
 87  Ладижинський коледж  23
 88  Навчальний відділ  11
 89  Навчально-науковий центр  7
 90  Наукова тематика  437
 91  Науковий відділ  15
 92  Науково-дослідна частина  69
 93  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 94  Науково-методичний відділ  4
 95  Науково-організаційний відділ  25
 96  Обчислювальний центр  8
 97  Планово-фінансовий відділ  5
 98  Приймальна комісія  257
 99  Редакційно-видавничий відділ  26
 100  Співробітники що звільнились  23
 101  Технологічно-промисловий коледж  24
 102  Факультет Агрономії та лісівництва  166
 103  Факультет економіки та підприємництва  87
 104  Факультет менеджменту та права  206
 105  Факультет обліку і аудиту  21
 106  Факультет обліку та аудиту  87
 107  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва  149
 108  Факультету агрономії, садівництва та захисту рослин  6
 109  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  26
 110  Центр інтеграції з виробництвом, підвищення кваліфікації та дорадництва  11
 111  Центр моніторингу якості знань  6
 112  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 113  Чернятинський коледж  21

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska