The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Бібліотека  8
 2  Ботанічний сад  1
 3  Відділ аспірантури і докторантури  13
 4  Відділ виховної роботи  16
 5  Відділ внутрішнього аудиту  2
 6  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 7  Відділ дуальної освіти та практичного навчання та працевлаштування  5
 8  Відділ євроінтеграції та міжнародної діяльності  6
 9  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 10  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  36
 11  Відділ кадрів  3
 12  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 13  Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності  2
 14  Відділ організації практичного навчання  1
 15  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 16  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 17  Військова підготовка  3
 18  Вінницький національний аграрний університет  408
 19  Гуртожиток №1,4  1
 20  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 21  Деканат факультету агрономії та лісівництва  3
 22  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 23  Деканат факультету менеджменту та права  6
 24  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 25  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  3
 26  Загальний відділ  28
 27  Інженерно-технологічний факультет  187
 28  Кафедра Eкономічної кібернетики  730
 29  Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу  912
 30  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  348
 31  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1390
 32  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  5
 33  Кафедра Аналізу та статистики  1128
 34  Кафедра Аудиту та державного контролю  842
 35  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  808
 36  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  7
 37  Кафедра Бухгалтерського обліку  739
 38  Кафедра Ветеринарії,гігієни та розведення тварин  814
 39  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  927
 40  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 41  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  311
 42  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  246
 43  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  1109
 44  Кафедра Економіки  611
 45  Кафедра Економіки та підприємницької діяльності  27
 46  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  260
 47  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  564
 48  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  786
 49  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  755
 50  Кафедра Історії України та філософії  387
 51  Кафедра Компютерних наук та економічної кібернетики  537
 52  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 53  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  1072
 54  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  182
 55  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  589
 56  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  615
 57  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 58  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 59  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  873
 60  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  143
 61  Кафедра Обліку та аналізу  5
 62  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  553
 63  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  200
 64  Кафедра Права  758
 65  Кафедра Правознавства  1
 66  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  715
 67  Кафедра Сільськогосподарських машин  140
 68  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 69  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  731
 70  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 71  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  860
 72  Кафедра Української та іноземних мов  684
 73  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  164
 74  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  128
 75  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  881
 76  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  235
 77  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  587
 78  Ладижинський коледж  23
 79  Навчальний відділ  2
 80  Навчально-науковий центр  3
 81  Наукова тематика  66
 82  Науковий відділ  15
 83  Науково-дослідна частина  63
 84  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 85  Науково-методичний відділ  4
 86  Науково-організаційний відділ  25
 87  Планово-фінансовий відділ  2
 88  Приймальна комісія  140
 89  Співробітники що звільнились  23
 90  Технологічно-промисловий коледж  24
 91  Факультет Агрономії та лісівництва  140
 92  Факультет економіки та підприємництва  52
 93  Факультет менеджменту та права  124
 94  Факультет обліку і аудиту  7
 95  Факультет обліку та аудиту  61
 96  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  132
 97  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  21
 98  Центр моніторингу якості знань  6
 99  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 100  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 101  Чернятинський коледж  21

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska