The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Бібліотека  3
 2  Ботанічний сад  1
 3  Відділ аспірантури і докторантури  10
 4  Відділ виховної роботи  14
 5  Відділ внутрішнього аудиту  2
 6  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 7  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 8  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 9  Відділ кадрів  3
 10  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 11  Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності  1
 12  Відділ організації практичного навчання  1
 13  Відділ практичного навчання та працевлаштування  3
 14  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 15  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 16  Вінницький національний аграрний університет  329
 17  Гуртожиток №1,4  1
 18  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 19  Деканат факультету агрономії та лісівництва  3
 20  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 21  Деканат факультету менеджменту та права  6
 22  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 23  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  3
 24  Загальний відділ  16
 25  Інженерно-технологічний факультет  149
 26  Кафедра Eкономічної кібернетики  741
 27  Кафедра Аграрного менеджменту  793
 28  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  136
 29  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1227
 30  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  4
 31  Кафедра Аналізу та статистики  1077
 32  Кафедра Аудиту та державного контролю  765
 33  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  610
 34  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  6
 35  Кафедра Бухгалтерського обліку  683
 36  Кафедра Ветеринарії,гігієни та розведення тварин  712
 37  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  848
 38  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 39  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  312
 40  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  248
 41  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  938
 42  Кафедра Економіки  500
 43  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  261
 44  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  399
 45  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  662
 46  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  608
 47  Кафедра Історії України та філософії  338
 48  Кафедра Компютерних наук та економічної кібернетики  325
 49  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 50  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  872
 51  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  160
 52  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  538
 53  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  529
 54  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 55  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 56  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  807
 57  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  143
 58  Кафедра Обліку та аналізу  5
 59  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  474
 60  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 61  Кафедра Права  629
 62  Кафедра Правознавства  1
 63  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  610
 64  Кафедра Сільськогосподарських машин  140
 65  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 66  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  667
 67  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  265
 68  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  733
 69  Кафедра Української та іноземних мов  615
 70  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  153
 71  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 72  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  847
 73  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  119
 74  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  454
 75  Ладижинський коледж  16
 76  Навчальний відділ  2
 77  Навчально-науковий центр  3
 78  Наукова тематика  19
 79  Науковий відділ  15
 80  Науково-дослідна частина  38
 81  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 82  Науково-методичний відділ  4
 83  Науково-організаційний відділ  7
 84  Приймальна комісія  106
 85  Співробітники що звільнились  23
 86  Технологічно-промисловий коледж  7
 87  Факультет Агрономії та лісівництва  137
 88  Факультет економіки та підприємництва  45
 89  Факультет менеджменту та права  97
 90  Факультет обліку і аудиту  1
 91  Факультет обліку та аудиту  42
 92  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  119
 93  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  19
 94  Центр міжнародних зв`язків та діяльності  5
 95  Центр моніторингу якості знань  6
 96  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 97  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 98  Чернятинський коледж  19

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska