The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Агрономічний факультет  103
 2  Бібліотека  1
 3  Ботанічний сад  1
 4  Відділ виховної роботи  4
 5  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 6  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  2
 7  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 8  Відділ кадрів  3
 9  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 10  Відділ організації практичного навчання  1
 11  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 12  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 13  Вінницький національний аграрний університет  265
 14  Деканат агрономічного факультету  3
 15  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 16  Деканат факультету менеджменту та права  3
 17  Деканат факультету механізації сільського господарства  1
 18  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 19  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  3
 20  Загальний відділ  1
 21  Кафедра Eкономічної кібернетики  751
 22  Кафедра Аграрного менеджменту  561
 23  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  950
 24  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  3
 25  Кафедра Аналізу та статистики  892
 26  Кафедра Аудиту та державного контролю  634
 27  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  405
 28  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  4
 29  Кафедра Бухгалтерського обліку  526
 30  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  710
 31  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 32  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  295
 33  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  249
 34  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  677
 35  Кафедра Економіки  251
 36  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  231
 37  Кафедра Електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК  260
 38  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  562
 39  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  454
 40  Кафедра Історії України та філософії  276
 41  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  1
 42  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  66
 43  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  435
 44  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  395
 45  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 46  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 47  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  617
 48  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  152
 49  Кафедра Обліку та аналізу  5
 50  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  318
 51  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 52  Кафедра Права  480
 53  Кафедра Процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника  574
 54  Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни  543
 55  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  485
 56  Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  543
 57  Кафедра Сільськогосподарських машин  124
 58  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 59  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  524
 60  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 61  Кафедра Української та іноземних мов  491
 62  Кафедра Фізичного виховання  117
 63  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 64  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  705
 65  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  293
 66  Ладижинський коледж  7
 67  Навчальний відділ  2
 68  Навчально-науковий центр  3
 69  Наукова тематика  8
 70  Науковий відділ  15
 71  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 72  Науково-методичний відділ  3
 73  Приймальна комісія  58
 74  Співробітники що звільнились  23
 75  Технологічно-промисловий коледж  4
 76  Факультет економіки та підприємництва  27
 77  Факультет менеджменту та права  78
 78  Факультет механізації сільського господарства  89
 79  Факультет обліку і аудиту  1
 80  Факультет обліку та аудиту  17
 81  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва  94
 82  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  10
 83  Центр моніторингу якості знань  6
 84  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 85  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 86  Чернятинський коледж  9

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska