The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Бібліотека  8
 2  Ботанічний сад  1
 3  Відділ аспірантури і докторантури  13
 4  Відділ виховної роботи  16
 5  Відділ внутрішнього аудиту  2
 6  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 7  Відділ дуальної освіти та практичного навчання та працевлаштування  5
 8  Відділ євроінтеграції та міжнародної діяльності  6
 9  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 10  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  36
 11  Відділ кадрів  3
 12  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 13  Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності  1
 14  Відділ організації практичного навчання  1
 15  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 16  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 17  Військова підготовка  3
 18  Вінницький національний аграрний університет  406
 19  Гуртожиток №1,4  1
 20  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 21  Деканат факультету агрономії та лісівництва  3
 22  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 23  Деканат факультету менеджменту та права  6
 24  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 25  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  3
 26  Загальний відділ  25
 27  Інженерно-технологічний факультет  184
 28  Кафедра Eкономічної кібернетики  730
 29  Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу  898
 30  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  341
 31  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1379
 32  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  4
 33  Кафедра Аналізу та статистики  1128
 34  Кафедра Аудиту та державного контролю  841
 35  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  795
 36  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  7
 37  Кафедра Бухгалтерського обліку  735
 38  Кафедра Ветеринарії,гігієни та розведення тварин  795
 39  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  920
 40  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 41  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  311
 42  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  246
 43  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  1090
 44  Кафедра Економіки  629
 45  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  260
 46  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  539
 47  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  785
 48  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  739
 49  Кафедра Історії України та філософії  379
 50  Кафедра Компютерних наук та економічної кібернетики  516
 51  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 52  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  1065
 53  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  182
 54  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  584
 55  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  610
 56  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 57  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 58  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  866
 59  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  143
 60  Кафедра Обліку та аналізу  5
 61  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  545
 62  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  200
 63  Кафедра Права  752
 64  Кафедра Правознавства  1
 65  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  713
 66  Кафедра Сільськогосподарських машин  140
 67  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 68  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  722
 69  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 70  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  856
 71  Кафедра Української та іноземних мов  681
 72  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  164
 73  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  128
 74  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  876
 75  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  234
 76  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  566
 77  Ладижинський коледж  23
 78  Навчальний відділ  2
 79  Навчально-науковий центр  3
 80  Наукова тематика  66
 81  Науковий відділ  15
 82  Науково-дослідна частина  63
 83  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 84  Науково-методичний відділ  4
 85  Науково-організаційний відділ  25
 86  Планово-фінансовий відділ  2
 87  Приймальна комісія  126
 88  Співробітники що звільнились  23
 89  Технологічно-промисловий коледж  24
 90  Факультет Агрономії та лісівництва  140
 91  Факультет економіки та підприємництва  52
 92  Факультет менеджменту та права  122
 93  Факультет обліку і аудиту  7
 94  Факультет обліку та аудиту  60
 95  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  134
 96  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  20
 97  Центр моніторингу якості знань  6
 98  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 99  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 100  Чернятинський коледж  21

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska