The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Бібліотека  3
 2  Ботанічний сад  1
 3  Відділ аспірантури і докторантури  8
 4  Відділ виховної роботи  12
 5  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 6  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 7  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 8  Відділ кадрів  3
 9  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 10  Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності  2
 11  Відділ організації практичного навчання  1
 12  Відділ практичного навчання та працевлаштування  3
 13  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 14  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 15  Вінницький національний аграрний університет  322
 16  Гуртожиток №1,4  1
 17  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 18  Деканат факультету агрономії та лісівництва  3
 19  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 20  Деканат факультету менеджменту та права  6
 21  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 22  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  3
 23  Загальний відділ  8
 24  Інженерно-технологічний факультет  145
 25  Кафедра Eкономічної кібернетики  742
 26  Кафедра Аграрного менеджменту  732
 27  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  117
 28  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1175
 29  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  4
 30  Кафедра Аналізу та статистики  1045
 31  Кафедра Аудиту та державного контролю  746
 32  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  580
 33  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  6
 34  Кафедра Бухгалтерського обліку  664
 35  Кафедра Ветеринарії,гігієни та розведення тварин  693
 36  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  825
 37  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 38  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  312
 39  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  248
 40  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  892
 41  Кафедра Економіки  464
 42  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  261
 43  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  366
 44  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  654
 45  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  591
 46  Кафедра Історії України та філософії  330
 47  Кафедра Компютерних наук та економічної кібернетики  268
 48  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 49  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  783
 50  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  150
 51  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  526
 52  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  519
 53  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 54  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 55  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  778
 56  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  143
 57  Кафедра Обліку та аналізу  5
 58  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  460
 59  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 60  Кафедра Права  605
 61  Кафедра Правознавства  1
 62  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  591
 63  Кафедра Сільськогосподарських машин  140
 64  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 65  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  640
 66  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  265
 67  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  728
 68  Кафедра Української та іноземних мов  596
 69  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  141
 70  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 71  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  839
 72  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  104
 73  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  426
 74  Ладижинський коледж  16
 75  Навчальний відділ  2
 76  Навчально-науковий центр  3
 77  Наукова тематика  19
 78  Науковий відділ  15
 79  Науково-дослідна частина  38
 80  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 81  Науково-методичний відділ  4
 82  Науково-організаційний відділ  7
 83  Приймальна комісія  104
 84  Співробітники що звільнились  23
 85  Технологічно-промисловий коледж  6
 86  Факультет Агрономії та лісівництва  134
 87  Факультет економіки та підприємництва  45
 88  Факультет менеджменту та права  93
 89  Факультет обліку і аудиту  1
 90  Факультет обліку та аудиту  39
 91  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  115
 92  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  19
 93  Центр моніторингу якості знань  6
 94  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 95  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 96  Чернятинський коледж  19

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska