The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21368
Title: Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємств
Authors: Лавіцька Леся Петрівна
Keywords:
Date of publication: 2019-11-04 14:50:20
Last changes: 2019-11-04 14:50:20
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційно-методичних та практичних положень обліково-аналітичного забезпечення інвестиційної безпеки підприємств.
Об’єктом дослідження є система обліково-аналітичного забезпечення інвестиційної безпеки підприємств на прикладі ТОВ «Жмеринський «Агромаш», м. Жмеринка, вул. Кірова, 169.
Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретичних положень і практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу операцій із забезпечення інвестиційної безпеки підприємства як основи підвищення рівня його інвестиційної привабливості.
Завдання роботи: уточнити економічну сутність інвестиційної безпеки та її ідентифікацію в системі економічної безпеки підприємства; охарактеризувати інвестиційну політику підприємства як спосіб реалізації інвестиційної безпеки; визначити сутність ризику інвестиційної діяльності в економічній системі підприємства та їх вплив на обліково-аналітичне забезпечення; обстежити організацію бухгалтерського обліку як засіб забезпечення інвестиційної безпеки підприємства; дослідити методику облікового відображення способів зниження ризику при реалізації інвестиційної діяльності підприємства; розкрити порядок відображення інформації про інвестиційну безпеку у звітності підприємства; обґрунтувати теоретичні основи економічного аналізу інвестиційної безпеки підприємства; здійснити аналіз інвестиційної діяльності та привабливості в умовах забезпечення інвестиційної безпеки підприємства; охарактеризувати порядок оцінки ефективності інвестиційних проектів.
За результатами дослідження зроблені узагальнюючі висновки та пропозиції щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення інвестиційної безпеки підприємств. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21368.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21368.pdf Size : 1828916 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska