The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22618
Title: Права дитини в Україні
Authors: Опольська Н.
Keywords: права дитини, свободи дитини, реалізація прав дитини, забезпечення прав дитини
Date of publication: 2019-12-10 16:25:55
Last changes: 2019-12-10 16:25:55
Year of publication: 2019
Summary: Монографію присвячено аналізові історико-правових засад і практичних проблем забезпечення прав і свобод дитини в Україні. Окреслено основні етапи формування концепції забезпечення прав і свобод дитини. Охарактеризовано вплив християнської релігії на становлення прав дитини. Проведено систематизацію критеріїв класифікації прав і свобод дитини. Проаналізовано поняття та структуру механізму забезпечення прав і свобод дитини, визначено критерії його ефективності. Охарактеризовано правовий статус дітей, які постраждали внаслідок проведення операції об’єднаних сил. Проаналізовано зміни до законодавства про охорону дитинства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Визначено основні умови протидії булінгу в закладах освіти. Праця становитиме інтерес для науковців, студентів, вчителів а також кола читачів, які цікавляться питаннями захисту прав і свобод дитини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22618.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія, 2-ге вид. перероб. та допов. - Вінниця : ВНАУ, 2019. - 289 с. / Рек. ВР ВНАУ (Протокол № 5 від 29 листоп. 2019 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22618.pdf Size : 2300857 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska