The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21861
Title: Бухгалтерський облік та аналіз земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств
Authors: Кожухар Валентина Вадимівна
Keywords:
Date of publication: 2019-11-21 14:14:40
Last changes: 2019-11-21 14:14:40
Year of publication: 2019
Summary: Мета і завдання досліджень. Метою магістерської роботи є поглиблення теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку та аналізу земельних ресурсів на сільськогосподарських підприємствах.
Цільова спрямованість зумовила постановку і необхідність вирішення таких завдань:
1. Розкрити теоретичні засади обліку та аналізу земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.
2. Розглянути наукові погляди, щодо обліку та аналізу земельних ресурсів.
3. Дослідити нормативно-правове забезпечення обліку та аналізу земельних ресурсів.
4. Проаналізувати документальне відображення земельних ділянок.
5. Розкрити організацію обліку земельних ресурсів на сільськогосподарських підприємствах.
6. Систематизувати аналіз ефективності використання земельних ресурсів на сільськогосподарських підприємствах.
7. Вивчити проблеми обліку, аналізу та земельних відносин в аграрному секторі економіки.
8. Запропонувати шляхи удосконалення організації бухгалтерського обліку та аналізу земельних ресурсів.
Об’єктом дослідження є земельні ресурси та процес їх обліку і аналізу в сільськогосподарських підприємствах Вінницької області.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень бухгалтерського обліку та аналізу земельних ресурсів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21861.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21861.pdf Size : 1895074 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska