The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22057
Title: Екологічна політика підприємства та її облікове забезпечення
Authors: Іванішин П.Ю.
Keywords: екологічна політика, екологічна діяльність, екологічні витрати, екологічний облік.
Date of publication: 2019-11-28 16:04:42
Last changes: 2019-11-28 16:04:42
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: «Екологічна політика підприємства та її облікове забезпечення» виконана з використанням практичних матеріалів підприємства. Зміст роботи включає вступ, три розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел та додатки.
Магістерська робота містить 108 сторінок, 8 таблиць, 9 рисунків, список використаних джерел включає 61 найменувань.
У першому розділі розкриваються теоретичні аспекти екологічної політики підприємства та її облікового забезпечення, розглядаються організаційні та економічні аспекти екологічної політики. Досліджується нормативно-правове забезпечення екологічної політики.
У другому розділі розглядається методика і практика екологічної політики підприємства та її облікового забезпечення, вивчається формування та імплементація екологічної політики на підприємстві, організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку екологічних витрат підприємства, організаційно-методичні основи бухгалтерського обліку відходів господарської діяльності, особливості облікового забезпечення екологічних наслідків надзвичайних ситуацій на підприємстві
Третій розділ присвячений обґрунтуванню питань щодо шляхів удосконалення екологічної політики підприємства та її облікового забезпечення, розглянуто питання розробки і реалізації екологічної політики як складової інтегрованої системи управління підприємства та екологічного обліку як складової екологічної політики підприємства.
На основі дослідження і узагальнення матеріалу зроблені певні висновки та пропозиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22057.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22057.pdf Size : 1381379 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska