The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21054
Title: Регуляторна політика конкурентоспроможного виробництва біопалив: досвід ЄС та імплементація в Україні
Authors: Климчук О. В.
Keywords: регулювання, енергетична політика, євроінтеграція, енергетична незалежність, виробництво біопалив, конкурентоспроможність
Date of publication: 2019-09-19 11:02:53
Last changes: 2019-09-19 11:02:53
Year of publication: 2019
Summary: Аналіз можливостей у збільшенні обсягів вирощування біомаси сільськогосподарських культур для подальшої комплексної переробки й отримання біопалив слід проводити з урахуванням реальної ситуації як з існуючими потребами у продуктах харчування, так і з наявними джерелами забезпечення традиційними енергетичними ресурсами. Прискорені темпи освоєння технічно-доступних ресурсів відновлюваної енергії дозволять енергетиці України розвиватись у відповідності до технологічної та технічної бази держав Європейського Союзу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21054.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи. - Київ : ЦУЛ, 2019. - С. 125-137. / Рек. до друку ВР ЖНАУ (Протокол № 9 від 24 квітня 2019 р. )
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21054.pdf Size : 1106296 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska