The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20634
Title: Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання
Authors: Казьмірук Л. В.
Keywords: продуктивність, корови, молоко, утримання, прив’язь, безприв’язь, ефективність
Date of publication: 2019-06-10 16:30:37
Last changes: 2019-06-10 16:30:37
Year of publication: 2019
Summary: У науковій праці висвітлено науково-практичне обґрунтування отримання молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання за першою, другою та третьою лактаціями. За результатами досліджень встановлено, що наприкінці закінчення другої лактації надій корів за прив’язного утримання досягав 3498,15 кг, що менше ніж у корів за безприв’язного на 284,55 кг або на 7,5% при вірогідній різниці (Р<0,01). Після третьої лактації надої в корів за безприв’язного утримання становили 4283,5 кг, що більше ніж за прив’язного на 417,6 кг або 10,8% при вірогідній різниці Р<0,001. Розрахунки економічної ефективності виробництва молока показали, що за прив’язного утримання корів прибуток становив 3245,4 грн. за другою лактацією, що менше на 36,0% при утриманні корів без прив’язі, відповідно за третьою лактацією дохід складав 3955,2 грн., що за умов безприв’язного утримання на 43,4% менше. У результаті цього найбільший показник рівня рентабельності становив 49,16%. Його отримано за третю лактацію при утриманні корів безприв’язно, що у порівнянні із прив’язним більше на 23,11%, за другою лактацією відповідно – 37,15% та більше за прив’язного утримання на 14,08%.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20634.pdf
Publication type: Статті
Publication: Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - Вип. 1 (104). - 8 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20634.pdf Size : 479761 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska