The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22100
Title: Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в регіоні
Authors: Кузьменок І.А.
Keywords: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПІДПРИЄМСТВО, РЕГІОН, УПРАВЛІННЯ.
Date of publication: 2019-11-29 16:56:06
Last changes: 2019-11-29 16:56:06
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: «Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в регіоні (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів)».
Об’єктом дослідження є економічний механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в ринкових умовах.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних положень стосовно економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в сучасних умовах.
Мета дослідження: з’ясування особливостей зовнішньоекономічної діяльності сучасних підприємств, як важливого фактора підвищення виробництва, а також пошук шляхів щодо вирішення проблем здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону.
Методологічну основу дослідження становлять наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону.
Встановлено: теоретико-методичні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону; характеристики зовнішньоекономічної діяльності підприємств Вінницької області.
Виявлено: перспективи удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону; стратегічні засади зовнішньоекономічної діяльності підприємств Вінницької області.
Структура і обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний обсяг роботи становить 112 сторінок, містить 22 таблиці і 14 рисунків, список використаних джерел сформований із 65 найменувань.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22100.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22100.pdf Size : 3762513 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska