The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21457
Title: Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання
Authors: Булаховська Ірина Сергіївна
Keywords: управління, фінансово-економічна безпека, підприємство
Date of publication: 2019-11-07 11:04:38
Last changes: 2019-11-07 11:04:38
Year of publication: 2019
Summary: В сучасних умовах фінансової нестабільності в Україні, яка характеризується постійними змінами внутрішнього і зовнішнього середовища, одним з найактуальніших питань є забезпечення життєздатності підприємств. Сьогодні спостерігаються складні макроекономічні процеси, що зумовлюють необхідність суб’єктів господарювання адаптуватися до мінливого середовища. Значна інфляція, падіння курсу національної валюти, зменшення обсягу внутрішнього ринку та виникнення обмежень на зовнішньому – все це змушує вітчизняні підприємства задуматися про забезпечення фінансово-економічної безпеки у коротко- та довгостроковій перспективі. Враховуючи це, зростає актуальність дослідження цього питання, що дозволить розробити практичні рекомендації формування системи управління фінансово-економічною безпекою. Процес управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства забезпечує мінімізацію ризиків, які виникають в процесі його діяльності.
Фінансово-економічна безпека досягається здійсненням єдиної, узгодженої, збалансованої, скоординованої системою заходів, адекватних внутрішнім та зовнішнім загрозам. Без створення єдиної системи фінансово-економічної безпеки підприємства неможливо домогтися виходу з кризи, стабілізувати економічну ситуацію, створити ефективні механізми соціального захисту населення.
Об’єктом дослідження є процес управління фінансово-економічної безпеки підприємства.
Предметом дослідження визначено мотиваційні механізми та сучасні заходи із забезпечення управління фінансово-економічної безпеки підприємства, теоретичні та практичні питання щодо підвищення її ефективності. Інформаційною базою для написання роботи слугували дані з статичних збірників України, законодавчі та нормативні акти, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, відомості засобів масової інформації та мережі Internet, аналітична інформація державних фінансових служб, звітність підприємств, періодична література.
Наукова новизна роботи полягає в розробці прогнозу врожайності продуктів та організаційної моделі взаємовідносин з клієнтами в системі фінансово-економічної безпеки управління підприємством.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21457.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21457.pdf Size : 1303784 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska