The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22672
Title: Споживче кредитування в Україні та його особливості
Authors: Прилуцький А. М.,Пахалюк Л. В.
Keywords: споживче кредитування, скоринг, небанківські фінансові установи, показники ефективності споживчого кредитування, кредитний портфель, банківські продукти
Date of publication: 2019-12-12 11:18:39
Last changes: 2019-12-12 11:18:39
Year of publication: 2019
Summary: У статті розглянуто економічну сутність та класифікацію споживчих кредитів, особливості здійснення процесу споживчого кредитування населення банками України та оцінено стандарти кредитування фізичних осіб як спосіб регулювання споживчого кредиту. Здійснено аналіз споживчих кредитів в кредитному портфелі банківської системи України та досліджено показники ефективності споживчого кредитування. Обґрунтовано вплив прискореного і недостатньо контрольованого зростання споживчого кредиту, що загострило проблеми незбалансованості товарного і кредитного ринків і сприяло нагромадженню ризиків. Проте значне зростання споживчого кредиту в Україні стало важливим чинником розвитку банківської системи й економіки в цілому. Проаналізовано проблеми в організації кредитування та перспективи розвитку в майбутньому.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22672.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Ефективна економіка. - 2019. - № 11. - 7 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22672.pdf Size : 343329 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska