The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19986
Title: Сучасні тенденції розвитку мобільного банкінгу та його безпека для користувачів
Authors: Бахарєва Я. В.
Keywords: мобільний банкінг
Date of publication: 2019-04-02 11:59:54
Last changes: 2019-04-02 11:59:54
Year of publication: 2019
Summary: Характерною рисою сучасного процесу цифровізації у банківській сфері є її
поділ на окремі компоненти з подальшим реконструюванням новими
цифровими банками у вигляді нових форм та бізнес-моделей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19986.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (25 лютого 2019 р.; м. Київ). - К.: ТОВ «ВІПО», 2019. - С. 67-69.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19986.pdf Size : 169992 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska