The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21741
Title: Управління збутовою діяльністю підприємства АПК
Authors: Муляр А.В.
Keywords:
Date of publication: 2019-11-18 12:32:32
Last changes: 2019-11-18 12:32:32
Year of publication: 2019
Summary: Перед підприємствами всіх форм власності, що здійснюють свою господарську діяльність на території Украни, актуальним на сьогодні є питання управління збутовою діяльністю. Підвищення ефективності господарської діяльності та фінансового стану підприємств напряму пов‘язані з вирішенням проблем та спірних питань в системі управління збутовою діяльністю підприємств. Процеси збутової діяльності підприємств різних видів економічної діяльності стали більш проблематичними завдяки мінливості конкурентного середовища та посилення ризиків невизначеності в Україні та світі взагалі, що, своєю чергою, актуалізувало необхідність проведення наукових досліджень, спрямованих на пошук нових, більш оптимальних підходів до планування та організації збутової діяльності підприємств . Щоб досягти ефективності в процесі управління збутовою діяльністю підприємства, необхідно створити таку систему управління, яка б реалізовувала цілі та стратегії збуту, орієнтовані на потреби кінцевого споживача.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21741.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: На плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21741.pdf Size : 1888169 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska