The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21725
Title: Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом
Authors: Пахненко А. М.
Keywords: МОТИВАЦІЯ, СТИМУЛ, ПОТРЕБА, УПРАВЛІННЯ, КАДРИ, ПЕРСОНАЛ.
Date of publication: 2019-11-17 18:46:15
Last changes: 2019-11-17 18:46:15
Year of publication: 2019
Summary: Метою даної роботи є комплексне дослідження основних напрямів мотивації праці, огляд основних методичних підходів та розробка на основі проведеного дослідження практичних шляхів вдосконалення мотиваційного механізму управління персоналом.
Об’єктом дослідження є ТОВ «Аграна Фрут Україна» місто Вінниця.
Предметом дослідження є механізм мотивації трудової діяльності персоналу та її вплив на досягнення загальних цілей підприємства в умовах ринку.
Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи: аналізу і синтезу, індукції та дедукції, монографічного дослідження, системного підходу, математико-статистичного аналізу, методи прямого структурного аналізу, моделювання, порівняння, графічного аналізу, індексний метод тощо.
Інформаційна база дослідження включає в себе нормативно-правові акти, прийняті на національному та регіональному рівнях, дані підприємства, зокрема, бухгалтерську, управлінську та статистичну звітність ТОВ «Аграна Фрут Україна».
Практичне значення дослідження полягає в розробці пропозицій щодо удосконалення мотивації праці та підвищення ефективності господарської діяльності ТОВ «Аграна Фрут Україна».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21725.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21725.pdf Size : 941290 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska