The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22121
Title: Вплив технологічних прийомів та удосконалення системи захисту посівів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ
Authors: Ю.В.Троян
Keywords: обробіток ґрунту, бур’яни, гербіциди, динаміка сходів бур’янів, актуальна забур’яненість.
Date of publication: 2019-12-02 09:23:07
Last changes: 2019-12-02 09:23:07
Year of publication: 2019
Summary: У дипломній роботі уточнено видовий склад агроценозів кукурудзи за різних способів обробітку та встановлений захист контролю від бурянів.
Одержаний та узагальнений матеріал дає можливість рекомендувати до включення в технологію вирощування. В умовах дослідного поля ВНАУ при вирощуванні кукурудзи на зерно на сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах доцільно застосовувати полицевий або мілкий дисковий обробіток ґрунту з досходовим внесенням харнес, 90 % к.е. у нормі 2,5 л/га.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22121.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22121.pdf Size : 2000410 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska