The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20596
Title: Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси
Authors: Прилуцький А.М.
Keywords: грошово-кредитна система, грошово-кредитна політика, інструменти ГКП
Date of publication: 2019-05-20 10:29:03
Last changes: 2019-05-20 10:29:03
Year of publication: 2019
Summary: Програма вибіркової навчальної дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни.

Програма дисципліни містить структуру всього курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота) для вивчення дисципліни та розуміння майбутніми фахівцями сучасних тенденцій розвитку грошово-кредитних систем зарубіжних країн, їх ролі та функцій, принципів побудови та особливостей форм організації та їх зв`язок з національною грошово-кредитною системою.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20596.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20596.pdf Size : 740470 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska