The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21538
Title: Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
Authors: К.В. Мазур, А.Г. Мазур, Ж.В. Гарбар, Р.В. Логоша, Т.В. Гончарук, О.Г. Кубай, Я.В. Гонтарук
Keywords: Практика, ефективність, інвестиції, рентабельність, управління, менеджмент
Date of publication: 2019-09-25 11:32:07
Last changes: 2019-09-25 11:32:07
Year of publication: 2019
Summary: Виробнича практика студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» є важливим елементом навчальної програми та традиційним елементом практичного набуття професійних умінь і навичок.
Основною метою виробничої практики є набуття студентами професійних компетентностей для подальшого використання їх у реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
Виробнича практика передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні необхідного обсягу практичних знань і умінь відповідно до стандартів освіти.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21538.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21538.pdf Size : 356144 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska