The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22870
Title: Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету Обілку і аудиту, галузі 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072
Authors: Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В.
Keywords: ТВПР, сільськогосподарські культури, технології вирощування, грунт, добрива, засоби захисту
Date of publication: 2019-12-11 14:56:29
Last changes: 2019-12-11 14:56:29
Year of publication: 2019
Summary: Курс практичних занять із дисципліни ТВПР дає можливість студентам ознайомитись з вимогами до практичних занять. Приводиться короткий зміст практичних робіт із завданнями для самостійної підготовки та самоконтролю. Розраховано на студентів факультету факультету Обілку і аудиту, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 – „Фінанси, банківська справа та страхування” освітнього рівня "Бакалавр"
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22870.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22870.pdf Size : 732204 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska