The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22009
Title: Управління ліквідністю підприємства та напрямки її вдосконалення
Authors: Груць Тетяна Анатоліївна
Keywords: ліквідність підприємства, активи, платоспроможність, ділова активність підприємства, доходи, прибуток, фінансові результати
Date of publication: 2019-11-27 12:59:36
Last changes: 2019-11-27 12:59:36
Year of publication: 2019
Summary: За сучасних умов та вимог ринкової економіки забезпечення ефективного функціонування підприємств потребує економічно грамотного управління їхньою діяльністю, яке багато в чому визначається умінням її аналізувати. За допомогою аналізу вивчають тенденції розвитку, глибоко і системно досліджують фактори зміни результатів діяльності, обґрунтовують плани та управлінські рішення, здійснюють контроль за виконанням їх, виявляють резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюють результати діяльності підприємства, виробляють економічну стратегію його розвитку.
Нестабільність ринкового середовища та широкий спектр ризиків фінансово-господарської діяльності підприємств несуть в собі потенційну небезпеку погіршення їх фінансового стану.
Проблема адаптації вітчизняних підприємств до ринкових методів господарювання наразі підсилюється інтеграційними прагненнями України, що вимагає забезпечення конкурентоспроможності не лише на національному, а й на глобальному рівні.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22009.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22009.pdf Size : 1075246 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska