The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21563
Title: Обґрунтування параметрів і режимів роботи обприскувача для обробки промислових ягідних насаджень
Authors: Романов Роман Вікторович
Keywords: малина, ягідні культури, обприскування, захист рослин, шкідники малини, хвороби малини, вентиляторні обприскувачі, дефлектор, форсунка.
Date of publication: 2019-11-11 15:56:04
Last changes: 2019-11-11 15:56:04
Year of publication: 2019
Summary: Робота виконана в 2019 році на кафедрі агроінженерії і технічного сервісу, інженерно-технологічного факультету, Вінницького національного аграрного університету.
Робота містить 75 сторінках машинописного тексту разом з додатками, та 9 листів презентаційного матеріалу, під час написання роботи побудовано 8 таблиць, 33 рисунки, 37 формул та використано 40 літературних джерел.
Магістерська робота присвячена проблемі інтенсифікації існуючої технології захисту кущових насаджень малини методом обприскування
В роботі виконано аналіз галузі ягідництва в Україні, розглянуто перспективи її розвитку. Виконано аналіз основних шкідників та хвороб малини, та частково розглянуті методи боротьби з ними. Розглянуто конструкції садових обприскувачів виконано їх технічну та технологінчу оцінку. Визначено оптимальні шляхи удосконалення технології.
Виконано обґрунтування параметрів виконання технологічного процесу тунельним обприскувачем з дефлекторними форсунками та можливістю регулювання подачі повітря та розчину пестицидів. Визначено параметри розподілу робочої суміші по висоті плодової стінки, залежність якості покриття листяної поверхні від її площі. Запропоновано технологічний процес і схему пристрою для обприскування насаджень малини з системою нерівномірного внесення пестицдів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21563.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21563.pdf Size : 2722590 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska