The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20329
Title: Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств
Authors: Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін.
Keywords:
Date of publication: 2019-05-11 10:17:03
Last changes: 2019-05-11 10:17:03
Year of publication: 2019
Summary: Видання містить науково обґрунтовані рекомендації щодо механізму формалізації сімейних фермерських господарств у середовище ринку,порядок отримання державної підтримки, прогноз становлення та економічну ефективність їх функціонування. Розробка сприятиме формуванню науково-методичних засад та інформаційного забезпечення стимулювання становлення сімейних фермерських господарств в аграрному секторі України.
Може бути використане засновниками фермерських та особистих
селянських господарств, фахівцями державних інституцій, дорадчими,
інформаційно-консультаційними та навчально-методичними центрами,
науковими установами та освітніми закладами.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20329.pdf
Publication type: Монографії
Publication: ННЦ «ІАЕ». - Київ, 2019. - 212 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20329.pdf Size : 2818583 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska