The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21683
Title: Обліково-аналітичне забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств
Authors: Пітік Єлизавета Романівна
Keywords:
Date of publication: 2019-11-15 08:52:50
Last changes: 2019-11-15 08:52:50
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційно-методичних та практичних положень формування обліково-аналітичного забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом.
Об’єктом дослідження є система формування обліково-аналітичного забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом на прикладі ДП ДГ «Артеміда», м. Калинівка, Вінницької області.
Метою магістерської роботи є розробка теоретико-методичних основ формування системи обліково-аналітичного забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом.
Завданням даної роботи є систематизація, розширення, закріплення теоретичних знань та практичних навичок системи обліково-аналітичного забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом, саме: уточнити сутність природно-ресурсного потенціалу підприємства; охарактеризувати поняття та значення обліково-аналітичного забезпечення в управлінні природно-ресурсним потенціалом; оцінити методичні підходи до аналітичної оцінки рівня природно-ресурсного забезпечення; оцінити облікове забезпечення природно-ресурсного потенціалу підприємства; дослідити обліково-аналітичне забезпечення управління нарощенням асиміляційних можливостей відтворення природно-ресурсного потенціалу; оцінити інформаційне забезпечення управління раціональним використанням природно-ресурсного потенціалу; уточнити сучасний стан і тенденції формування, використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу на сільськогосподарських підприємствах Вінницької області; дослідити комплексну оцінку природно-ресурсного потенціалу; оцінити порядок удосконалення аналітичних методів управління ресурсами суб’єктів господарювання.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21683.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21683.pdf Size : 1425561 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska