The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21582
Title: Обліково-аналітичне забезпечення власного капіталу підприємств
Authors: Чуйко Василь Іванович
Keywords:
Date of publication: 2019-11-12 10:27:44
Last changes: 2019-11-12 10:27:44
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є теоретико-методичні та організаційні аспекти обліку й аналізу власного капіталу підприємства.
Об’єктом дослідження магістерської роботи є Об’єктом дослідження є система обліку і аналізу власного капіталу на прикладі Уладово-Люлинецької ДСС с. Уладівське Калинівського р-ну Вінницької обл.
Метою магістерської роботи є розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій стосовно удосконалення методики та організації обліку і аналізу власного капіталу.
Завдання роботи. Для розкриття мети в магістерській роботі передбачається вирішити такі завдання: розглянути суть та види власного капіталу; дослідити економічну природу обліково-аналітичного забезпечення управління капіталом підприємства; оцінити нормативне регулювання обліково-аналітичного забезпечення власного капіталу; розкрити організацію обліку власного капіталу на підприємстві; розглянути порядок відображення власного капіталу у фінансовій звітності; дослідити облік власного капіталу за МСФЗ; опрацювати значення, завдання та джерела аналізу власного капіталу; вивчити методику та організацію аналізу власного капіталу підприємства; дослідити порядок вдосконалення аналізу власного капіталу.
За результатами дослідження зроблені узагальнюючі висновки та пропозиції з удосконалення обліку та аналізу власного капіталу сільськогосподарських підприємств.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21582.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21582.pdf Size : 1122764 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska