The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22139
Title: Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах
Authors: Карвацька В.С,
Keywords: УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК, ФІНАНСОВИЙ СТАН, СТРАТЕГІЯ, ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СТІЙКИЙ РОЗВИТОК
Date of publication: 2019-12-02 15:21:34
Last changes: 2019-12-02 15:21:34
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: «Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах (за матеріалами ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України» м. Калинівка, Калинівського району Вінницької області)».
У сучасних умовах економічного розвитку сільськогосподарські підприємства функціонують під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Для виживання та забезпечення стабільного розвитку підприємству необхідно ставати кращим за конкурентів, що залежить від можливості підприємства раціонально використовувати наявний потенціал та приймати адекватні управлінські рішення.
Об’єкт дослідження – система управління фінансово-економічним розвитком ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України» м. Калинівка, Калинівського району Вінницької області.
Метою дипломної роботи є вивчення теоретичних та практичних основ управління фінансово-економічним розвитком підприємства, розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління ним.
Предмет дослідження – процес управління фінансово-економічним розвитком ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України» м. Калинівка, Калинівського району Вінницької області.
Методи дослідження: монографічний, аналітичний, середніх величин, балансовий, графічний, порівняння.
У процесі дослідження виявлено недоліки та запропоновано напрями удосконалення управління фінансово-економічним розвитком підприємства, які можуть бути застосовані у практичній діяльності ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22139.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22139.pdf Size : 1225455 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska