The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

1

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28321 2021 English for future lawyers. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з дисципліни «Іноземна мова» для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Волошина О.В., Холод І.В. Мв 0
28320 2021 Математичне моделювання вертикальних коливань гичкохзбиральної машини, фронтально навішеної на просапний трактор Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В. Сун 12
28319 2021 Особливості конструкції вібраційного обладнання для сушіння високовологої насіннєвої сировини Калетнік Г. М., Цуркан О. В. Суз 18
28318 2021 Effect of ethylene-releasing compound Esphon® on the anatomical structure, yield, and quality of Gooseberry (Grossularia reclinata (L.) Mill.) Kuryata V. G., Shataliuk H. S., Kravets О. О., Poprotska I. V., Polyvanyi S. V., Khodanitska O. O., Golynova L. A., Shevchuk O. A., Tkachuk O. O. СWeof 13
28317 2021 Інтенсивність накопичення важких металів у листковій масі та насінні розторопші плямистої за різного органічного удобрення Разанов С. Ф., Разанова А. М., Піддубна А. М., Гусак О. Б. Сун 13
28316 2021 Інтенсивність накопичення цезію-137 у квітковому пилку кукурудзи за різного рH середовища ґрунтів Гуцол Г. В. Сун 13
28315 2020 Обґрунтування параметрів робочих органів для укладання внутрішньоґрунтових зрошувачів Солона О. В., Ковбаса В. П. М 11
28314 2021 Досвід стратегічного планування на місцевому рівні Томашук І. В. Тд 16
28313 2021 Особливості проектної діяльності агроінженерів за умов дистанційного навчання Пришляк В. М. Дк 16
28312 2020 Застосування фінансово-економічних методів для вибору пріоритетних напрямів аграрного сектору регіону як основа стратегічного планування та прогнозування Транченко Л. В., Лопатюк Р. І. Сун 16
28311 2020 Розвиток індустрії гостинності в системі міжнародного туризму під впливом глобалізаційних можливостей та загроз Головня О. М. Дк 13
28310 2019 Особливості сертифікації та категоризації в сфері сільського зеленого туризму Головня О. М. Дк 16
28309 2021 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток сільських територій України Томашук І. В. Тд 14
28308 2019 Аналіз і вибір методів дослідження надійності автотракторних двигунів Анісімов В. Ф., Музичук В. І. Сун 15
28307 2021 Роль позакореневих підживлень у сучасних технологіях вирощування зернової кукурудзи. Паламарчук В. Д., Демчук Б. С. Сун 12
28306 2018 Розвиток соціальних бізнес-проектів на сільських територіях Головня О. М. Тд 12
28305 2018 Підприємницька діяльність в аграрному секторі як середовище формування потенціалу виробництва біопалива Томашук І. В. Дк 20
28304 2018 Шляхи удосконалення використання ресурсного потенціалу в аграрних підприємствах Томашук І. В. Дк 18
28303 2021 Особливості інноваційної проєктної діяльності майбутніх агроінженерів за умов дистанційного навчання Пришляк В. М. Тд 13
28302 2021 Багатофункціональне використання асинхронних двигунів з фазним ротором Видмиш А. А., Штуць А. А., Колісник М. А. Сун 11

1

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska