The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

1

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
19057 2018 Дієвість контрольної функції обліку в управлінні трансакційними витратами підприємства Гуцаленко Л.В. С 9
19056 2018 Дієвість контрольної функції обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками Гуцаленко Л.В., Пащенко Н.В., С 11
19055 2018 Маркетингові складові інноваційно-інвестиційної активності виробників високоолеїнових рослинних олій Довгань Ю.В. Тд 4
19054 2017 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю Мазур О.В., Колісник О.М., Телекало Н. В. С 9
19053 2018 Використання індивідуальних біогазових установок у формуванні системи енергозабезпечення сільських територій Фабіянська В. Ю., Здирко Н. Г. С 5
19052 2018 Використання індивідуальних біогазових установок у формуванні системи енергозабезпечення сільських територій Фабіянська В. Ю., Здирко Н. Г. С 13
19051 2018 Обмін калію у свиней за використання у раціонах біологічно активних добавок Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. С 10
19050 2018 Інтенсивність росту курчат бройлерів КОББ-500 за дії нової кормової добавки Огороднічук Г.М., Гончарук Н.М. С 9
19049 2018 Зміни агрохімічних властивостей грунту за вирощування енергетичних культур Броннікова Л. Ф. С 6
19048 2018 Особливості накопичення свинцю і кадмію у зерні злакових культур у процесі зберігання Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. Тд 5
19047 2018 Сортові особливості фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. С 8
19046 2018 Ефективність вирощування ріпи за весняних строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Кожухар Є. В. С 6
19045 2018 Productivity of organic tomatillo grown in the open ground under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine Vdovenko S.A., Polutin O.O., Kostiuk O.O., Kutovenko V.B., Vdovychenko I.P. С 9
19044 2018 Морфобіометричні особливості, урожайність і товарність плодів фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту за використання мульчуючих матеріалів Вдовенко С. А., Полутін О. О. С 5
19043 2015 Фотосинтетична продуктивність сої залежно від рівня удобрення та застосування комплексу мікроелементів Заболотний Г.М., Циганська О.І., Циганський В.І. С 7
19042 2018 Новые принципы балансировки кальция и фосфора на продукцию молока и обменные процессы в организме коров Скоромна О.И., Кулык М.Ф., Дидоренко Т.А. С 7
19041 2017 Market infrastructure and feedstock base formation of oil and fat industry Dovhan Yu. V. Тд 9
19040 2018 Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів Соломон А.М. С 9
19039 2018 Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Koval N. С 11
19037 2018 Особливості та тенденції розвитку індустрії сільського туризму Ставська Ю.В. С 8

1

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska