The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

1

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
35584 2024 The usage of the elemental base of the vibratory mill with the spatial circulation movement of material to create drying rig Kaletnik H., Solona O., Kotov B., Stepanenko S., Shvydia V., Kalinichenko R., Tverdokhlib I., Polievoda Y. СWeof 3
35583 2024 Оцінка ефективності підготовки питних вод ДП «Іллінціводоканал» м. Іллінці Наталія ВУС Др20 1
35582 2024 Conditions of performing oral immunization of wild carnivores during the period of marital state Paladiychuk O. Суз 19
35581 2024 Оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Південний Буг у межах Вінницького району Єлизавета Макарова Др20 4
35580 2019 Investigation of the influence of cryopowders “Broccoli” and “Laminaria” on quality parameters of cheese masses of different fat Hachak Y., Slyvka N., Gutyj B., Vavrysevych J., Sobolev A., Bushueva I., Samura T., Paladiychuk O., Savchuk L., Pikhtirova A. Суз 18
35579 2023 Експрес метод визначення моментних характеристик асинхронних електродвигунів Граняк В.Ф., Кожушко О.В. Сун 16
35578 2024 The share of sunflower in the structure of cultivated areas of Ukraine in pre-war and wartime Kysylchuk A., Zakharchenko E., Rudska N., Bolshakov Y., Kriuchko L., Berdin S., Hlupak Z., Burko L., Tkachenko R., Hnitetskyi M., Zubko O. СWeof 26
35577 2024 Soybean Productivity in the Forest-Steppe of Ukraine under Ecologization of Cultivation Technology Tkachuk O., Pantsyreva H., Kupchuk I., Volynets Y. СSc 24
35576 2023 Методичні вказівки щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для здобувачів вищої освіти (магістр) денної та заочної форм навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Вінниця: РВВ ВНАУ, 2023. 30 с. Позняков С.П., Дем`янчук Ю.В., Правдюк А.Л., Маньгора Т.В., Маньгора В.В. Мв 5
35575 2023 Управління ризиками господарської діяльності підприємства та шляхи їх зниження Балдинюк В.М. Сун 28
35574 2024 Business English for Managers: методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент. Вінниця: Кравець Р. А. Мв 0
35573 2024 Детермінанти впливу екологічної складової у розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу в умовах євроінтеграційних процесів Болтовська Л.Л. Сун 31
35572 2024 Особливості функціонування та актуальні напрямки розвитку м’ясопродуктового підкомплексу в Україні Болтовська Л.Л. Сун 29
35571 2024 Понятійно-категоріальний апарат публічних закупівель як об’єкт бухгалтерського обліку Мулик Я.І., Кожухівський О.В. Сун 31
35570 2024 Стан та розвиток IT-аудиту в умовах цифрової економіки Мулик Я.І., Пірняк А.О., Шейко К.В. Сун 43
35569 2023 Шум як ергономічний фактор виробничого процесу Борисюк Д.В., Спірін А.В., Присяжнюк Д.В., Твердохліб І.В. Сун 31
35568 2023 Математична модель визначення технічного стану електронної системи управління двигуном автомобілів «Kia Cee’d» Боисюк Д.В., Спірін А.В., Зелінський В.Й. Сун 37
35567 2024 Облікове забезпечекння витрат в молочному скотарстві: проблеми та вдосконалення Мулик Т. О., Мулик Я.І. Сун 40
35566 2024 Waste-free biofuel production technologies as a way to the European Green Deal Honcharuk I.V., Yemchyk T.V. СSc 43
35565 2024 Теоретичні засади формування системи маркетингового менеджменту аграрних підприємств Логоша Р.В., Кулакевич А.В. Сун 37

1

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska