The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

1

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
24262 2019 Якість бджолиного обніжжя (пилку), виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. Тд 1
24261 2020 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і опода Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Мв 1
24260 2020 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні. Томчук О.Ф. Нп 0
24259 2020 Циркулярні бізнес-моделі в агропродовольчій сфері Ковальчук С. Я. С 0
24258 2020 Assessment of technogenic load on the environment in the regions of the Northwest Black Sea = Оцінка техногенного навантаження на довкілля в регіонах Північно-Західного Чорного моря Chugai A. V., Safranov T. A., Mudrak O. V., Mudrak Н. V. Сweof 1
24257 2020 Минеральный состав мяса бройлеров Побережец Ю. Н. С 1
24256 2010 Особливості документування результатів обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес в Україні Фабіянська В. Ю., Гуцаленко О. О. С 1
24255 2019 Оцінка декоративності дерев’янистих ліан в умовах м. Вінниці Матусяк М. В. Тд 1
24254 2019 Оцінка успішності акліматизації та адаптації предстаників родини Кипарисові (Cupressaceae F. Neger) в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. Дк 2
24253 2019 Особливості вегетативного розмноження деяких культиварів роду Spiraea l. в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. Дк 1
24252 2010 Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах правобережного Лісостепу України Мордванюк М. О. Тд 0
24251 2019 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. Тд 1
24250 2020 Туристичний бренд Вінниччини: реалії та перспективи Табенська О. І. С 0
24249 2020 Розвиток сфери туризму у Німеччині Табенська О. І. С 0
24248 2019 Роль правознавства в житті людини Чернищук Н. В. С 1
24247 2019 Формування врожаю плодів патисона (Сucurbita pepo var. Melopepo l.) залежно від схеми розміщення рослин в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд 1
24246 2018 Формування врожаю овочевих рослин залежно від змін погодних умов у Правобережному Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд 2
24245 2018 Вплив сорту та гібрида на продуктивність і динаміку плодоношення кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд 2
24244 2018 Формування врожаю та динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимуляторів росту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. Тд 2
24243 2020 Особливості побудови моделі соціально орієнтованої національної економіки Головня О. М. С 0

1

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska