The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

1

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
29135 2019 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y. Дк 6
29134 2019 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. Дк 11
29133 2021 Комп*ютерна програма "Optimization of agricultural transportation v.1.0" Купчук І.М., Шаргородський С.А., Твердохліб І.В., Телекало Н.В., Колесник Т.В., Дідик А.М. Ас 13
29132 2021 Мониторинг качества молока коров разных сезонов отела Голубенко Т.Л., Разанова Е.П. С 8
29131 2020 Modeling The Level Of Investment Attractiveness Of The Agrarian Economy Sector Aleskerova Y., Titenko Z., Skrypnyk H., Grytsyna O. СSc 10
29130 2021 3D visualization of human body internal structures surface during stereo-endoscopic operations using computer vision techniques Karina G. SELIVANOVA, Oleg G. AVRUNIN, Maksym Y. TYMKOVYCH, Tamila V. MANHORA, Oleh S. BEZVERKHYI, Zbigniew OMIOTEK , Aliya KALIZHANOVA, Ainur KOZBAKOVA СWeof 16
29129 2020 Позакореневі підживлення, як фактор підвищення рівня зернової продуктивності ячменю ярого Тинько В.В. С 15
29128 2018 Morphological blood indices of bulls in experimental chronic cadmium toxicosis YY Lavryshyn, BV Gutyj, OR Palyadichuk, VY Vishchu Сун 14
29127 2021 Інформаційні технології. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на першому (бакалаврському) рівні Рузакова О. В. Нп 4
29126 2021 Інформаційні технології. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на першому (бакалаврському) рівні Рузакова О. В. Мв 0
29125 2021 Фінансовий облік ІІ. Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. П 1
29124 2021 Галузева організаційна динаміка на основі маркетингового аналізу ринку біопалив в Україні Семчук І.А. Тд 8
29123 2021 Адаптивні системи землеробства. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки Цицюра Я.Г. Мв 3
29122 2021 Адаптивні системи землеробства. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з га Цицюра Я.Г. Мв 3
29121 2021 Адаптивні системи землеробства. Навчальна програма з дисципліни для студентів другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності Цицюра Я.Г. Нп 6
29120 2018 Органолептична оцінка м”яса кролів вирощених при введені до складу раціону пребіотику Циганчук О. Б. Дк 13
29119 2019 Problems and prospect of rabbit development in Ukraine and Vinnytya region Циганчук О. Б. Дк 19
29118 2021 Інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств Правдюк Н. Л. Сун 18
29117 2021 Lending of agricultural producers of Ukraine Mulyk T., Mulyk Ya. Суз 15
29116 2021 Оцінка достатності капіталу вітчизняних банків як запорука їх надійності Мулик Т. О., Мулик Я. І. Сун 16

1

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska