The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

1

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27041 2020 Формування стратегічних засад управління якістю на підприємстві Навроцька Н.О. Дрп 1
27040 2020 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів комбінованих підкопувальних органів картоплезбиральних машин. Мруг Валентин Валентинович Дрп 2
27039 2020 Удосконалення технології вирощування курчат бройлерів у ТОВ «Вінницька птахофабрика Рудий В Дрп 0
27038 2020 Утримання бджолинних сімей у різних системах вуликів на медову продуктивність Головатюк м.Р. Дрп 0
27037 2020 Вивчення впливу кобальту на показники продуктивності перепелів Галуган Ю.М. Дрп 0
27036 2020 Вплив позакореневих підживлень на урожайність сортів гороху посівного в умовах ФГ «Райгород» с. Райгород Немирівського району О.В. Дідиченко Дрп 0
27035 2020 Показники продуктивності перепелів за різних рівнів цинку у раціонах Войтков Дмитро Леонтійович Дрп 1
27034 2020 Правові засади організації адміністративного судочинства в Україні Колодій Денис Володимирович Дрп 0
27033 2020 Формування урожайності насіння сої залежно від застосування гербіцидів в умовах ФГ «Юрченко – Н» с. Великі Крушлинці Вінницького району І. І. Страшевський Дрп 2
27032 2020 Особливості формування продуктивності пшениці озимої залежно від мінеральних добрив та попередників в умовах ТОВ «Поділля Агропродукт» смт. Браїлів Жмеринського району Р.О. Шило Дрп 2
27031 2020 Дослідження впливу паратипових факторів на якість молока - сировини Дука Каріна Сергівна Дрп 1
27030 2020 Дослідження процесу сколювання шкарлупи горіха в результаті силової дії напівсферичних поверхонь Полєвода Ю. А. Сун 7
27029 2020 Дослідження санітарного стану річки південний буг м. вінниця та розробка заходів покращення Мартинюк І.С. Дрп 0
27028 2020 Розробка технології напою змішаного бродіння на основі традиційних кисломолочних продуктів Фаб'янчук Ганна Вікторівна Дрп 0
27027 2020 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітн Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв 0
27026 2020 Утилізація та поводження з відходами. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія», галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Магістр» факультету агрономії та Алєкєсєєв О.О., Шевчук В.В. Мв 0
27025 2020 Податкова система. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та Правдюк М. В. Нп 0
27024 2020 Санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких будівель і споруд. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітнього ступеня «Магістр». Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Вінниця: В Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Мв 0
27023 2020 Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Спеціальність – 181 «Харчові технології». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 30 с. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Мв 0
27022 2020 Санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких будівель та споруд: Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання. Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. 80 с. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Мв 0

1

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska