The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

1

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
16395 2018 Функціонально-вартісний аналіз у методології удосконалення управління підприємством Попіль Марина Валеріївна Дрп 0
16394 2018 «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприємствах (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Дмитренко Інні Анатоліївні Дрп 1
16393 2018 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м. Харків Гречанюк Ірина Олександрівна Дрп 0
16392 2018 Spatial organization of regional economic development Mazur A., Kubai O. С 0
16391 2018 Управління якістю послуг в туристичному підприємстві та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичної агенції «на канікули» м. вінниця) Недомовна Ю.В. Дрп 1
16390 2017 Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. С 1
16389 2018 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні Дзісь О.Ю. Дрп 2
16388 2017 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна кукурудзи Мазур В. А., Шевченко Н. В. С 1
16387 2018 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання земельних ресурсів Бахмат В.В. Дрп 0
16386 2018 Правові засади використання, відтворення та охорони тваринного світу К.А. Томкова Дрп 0
16385 2017 Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів Мазур В. А, Томчук О. Ф., Браніцький Ю.Ю. С 1
16384 2018 Особливості страхування в аграрному секторі Марценюк-Розарьонова О.В., Чорнопищук О.М., Якубовська Я.Р. С 0
16383 2017 Проблеми забезпечення земельними ресурсами тваринництва та шляхи їх вирішення Повозніков М.Г., Шевчук Т.В., Суховуха С.М. С 2
16382 2018 Сучасний стан та шляхи удосконалення оплати праці в сільськогосподарських підприємствах ( за матеріалами СТОВ «Колос») Арсень К.О. Дрп 0
16381 2018 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Рогожук О.Є. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр., доц. Семененко В.В.) Дрп 0
16380 2018 Моделювання кадрової безпеки підприємства Ковбасюк Марина Володимирівна Дрп 0
16379 2018 Проект готелю у рекреаційній зоні 30 номерів у м. Яремча Шевкунова І.О. Дрп 0
16378 2018 Моделювання управління еколого-економічними процесами у розвитку систем Форостянко Інна Анатоліївна Дрп 0
16377 2018 Збалансування попиту і пропозиції цінами рівноваги Ходаковської Валентини Віталіївни Дрп 0
16376 2017 Дарвінізм: історія і розвиток тваринництва Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Шевчук Т.В. С 1

1

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska