The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

1

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
20731 2018 Розвиток молокопродуктового підкомплексу в Україні Петриченко О. А. М 4
20730 2019 Статистичний аспект демограграфічної ситуації у Вінницькій області як відображення демографічних загроз України Хрипко Т. Є. Тд 4
20729 2019 Вплив сезону отелення на характер лактаційної кривої корів молочних порід Поліщук Т. В. С 4
20728 2019 Блокування тваринницьких будівель з використанням непридатних земель у рослинництві Варпіховський Р. Л. С 4
20727 2019 Кореляційний зв"язок між показниками віджтворювальної здатності та якісними показниками молока Поліщук Т. В. С 4
20726 2019 Підходи до визначення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах Васалатій І. Тд 4
20725 2019 Забезпечення основними засобами та їх відтворення Санцевич В. Тд 4
20724 2019 Політика вдосконалення рівня управління іміджбілдингом туристичного підприємства Іващенко А. В., Молоченко В. В. С 5
20723 2019 Розвиток музейного потенціалу туристичної діяльності Іващенко А. В., Молоченко В. В., Волошина О. В. С 5
20722 2019 Розробка процесів управління логістикою у туристичній галузі Іващенко А. В., Молоченко В. В. С 4
20721 2019 Вдосконалення маркетингових інструментів для розробки концепції сталого розвитку туристичних підприємств Тимкова В. А., Савіна С. С. С 4
20720 2019 Проблеми та перспективи функціонування логістичних систем в Україні Ушкаленко І. М. Тд 4
20719 2019 Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наукова доповідь Шпикуляк О. Г. та ін. М 4
20718 2018 Забезпечення спроможності вітчизняних агропродовольчих підприємств до коменціалізації нових видів харчових олій Луцяк В. В., Амонс С. Е. С 5
20717 2019 Проблеми платоспроможності аграрних підприємств Алескерова Ю. В., Герасимчук В. Г. Тд 4
20716 2018 Уточнення аналітичних виразів для встановлення інерційно-жорсткісних параметрів двомасових резонансних вібраційних машин Ланець О. С., Боровець В. М., Деревенько І. А. С 5
20715 2019 Determination of Plasticity for Pre-Deformed Billet Solona O., Derevenko I., Kupchuk I. С 4
20714 2019 Вплив умов клімату на мікроорганізми грунту Соломон А. М. Тд 4
20713 2019 Biogas production in individual biogas digesters: experience of India and prospects for Ukraine Пришляк Н. В. С 5
20712 2019 Формування продовольчої безпеки в умовах трансформації економіки України Пчелянська Г. О., Пришляк Н. В. С 6

1

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska