The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22736
Title: ГОРІХОКОЛ "ГМК-350" (Пат. на корисну модель № 136226)
Authors: Гончарук І. В., Полєвода Ю. А.
Keywords: горіхокол
Date of publication: 2019-12-13 15:07:42
Last changes: 2019-12-13 15:07:42
Year of publication: 2019
Summary: Горіхокол, що містить електродвигун, завантажувальний бункер, станину і пристрій для лущення горіхів, який відрізняється тим, що сколюючий пристрій містить статичну та рухому пластини з серією клиновидних впадин, кут яких змінюється відносно двох взаємно перпендикулярних площин, та містить транспортуючу систему у вигляді серії ланцюгових передач із півсферичними етачментами.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22736.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Ураїні
Publication: Пат. 136226 UA, МПК A23N 5/00. - № u 2019 01857 ; заявл. 25.02.2019 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15. - 4 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22736.pdf Size : 3957215 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska