The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21362
Title: Облік та аналіз витрат на збут в сільськогосподарських підприємствах
Authors: Шевцова Ірина Миколаївна
Keywords: Аналіз, облік, збут, методи витрат, сільськогосподарські підприємства
Date of publication: 2019-11-04 10:59:46
Last changes: 2019-11-04 10:59:46
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є теоретичні, методичні та організаційні засади
обліку та аналізу витрат на збут у сільськогосподарських підприємствах.
Об’єктом дослідження є процес формування обліково-аналітичної інформації щодо витрат на збут у сільськогосподарських підприємствах. Поглиблені дослідження проводилися на матеріалах ДП ДГ «Артеміда» ІК
НААН України м. Калинівка Вінницької області.
Метою магістерського дослідження є розробка організаційно – методичних засад із поліпшення обліку й аналізу витрат на збут продукції для підвищення ефективності роботи сільськогосподарських підприємств.
Досягнення визначеної мети передбачило формування і виконання таких
завдань:
– уточнити економічний зміст поняття «збут» із урахуванням специфіки сільського господарства;
– відобразити систему аналітичного і синтетичного обліку витрат на збут
сільськогосподарських підприємств та надати рекомендації щодо її
поліпшення;
– розробити рекомендації з організації руху документів, які стосуються
витрат на збут для їх оперативного та якісного опрацювання;
– визначити шляхи покращення рівня інформаційного забезпечення
щодо збутових витрат підприємства;
– удосконалити змістовне наповнення елементів фінансової й управлінської облікових політик щодо обліку витрат на збут;
– розкрити стан аналізу витрат на збут у сільськогосподарських підприємствах та визначити напрями його удосконалення.
Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств.
Магістерська робота містить 120 сторінок, 16 таблиць, 11 рисунків, список використаних джерел включає 128 найменувань, 7 додатків.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21362.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21362.pdf Size : 34335483 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska