The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22125
Title: Дослідження процесу пастеризації молока
Authors: Акуленко Віталій Олександрович
Keywords: гідродинамічний нагрівач, процес пастеризації, теплова енергія, теплообмінний процес, густина молока.
Date of publication: 2019-12-02 10:05:01
Last changes: 2019-12-02 10:05:01
Year of publication: 2019
Summary: В роботі досліджувалась теплова обробка молока в установці з
гідродинамічним нагрівачем, яка відбувається шляхом перетворення механічної
енергії привода гідродинамічного нагрівача за рахунок тертя шарів рідини,
тертя її об внутрішні стінки комірки ротора і статора, а також турбулізації
потоку.
У граничному шарі проточної частини ГДН швидкість частинок молока
низька, і воно гірше підігрівається, і не бере участі в дисипації енергії привода.
Усунення цього недоліку запропоновано розташуванням навколо ГДН
утримувача молока, що забезпечує його утеплення для усунення теплових втрат
в навколишнє середовище і нагрівання молока пристінних шарів.
За даними досліджень пастеризаційної установки знайдені всі
конструктивно-технологічні параметри гідродинамічного нагрівача.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22125.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22125.pdf Size : 2391947 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska