The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21866
Title: Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств
Authors: Мельник Катерина Володимирівна
Keywords:
Date of publication: 2019-11-21 15:42:17
Last changes: 2019-11-21 15:42:17
Year of publication: 2019
Summary: Метою дипломної магістерської роботи є дослідження системи обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств. Для досягнення поставленої мети вирішувались такі основні завдання:
- розгляд сутності та основних складових конкурентоспроможності підприємства;
- дослідження факторів, які впливають на конкурентоспроможність підприємства;
- характеристика методів оцінки кредитоспроможності;
- оцінка методичних підходів до формування обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного управління з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємств;
- дослідження механізму обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств;
- формування бухгалтерської звітності для забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств;
- визначення напрямів удосконалення системи внутрішньогосподарського обліку і аналізу на підприємстві;
- дослідження бухгалтерського аутсорсингу як інноваційного інструменту досягнення конкурентних переваг;
- розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Об’єктом дослідження виступає обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю ТОВ «Аграна Фрут Україна», Вінницька обл., Вінницький р-н, смт. Стрижавка, вул. Тарногродського, 32.
Предметом дослідження є сукупність комплексу теоретичних, методичних і практичних питань обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21866.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21866.pdf Size : 2586271 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska