The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22056
Title: Формування ресурсної бази банків україни: сучасний стан та перспективи покращення
Authors: Ковбасюк К.Е.
Keywords: капітал, ресурси, депозити, власний капітал, позикові ресурси
Date of publication: 2019-11-28 15:20:14
Last changes: 2019-11-28 15:20:14
Year of publication: 2019
Summary: Достатня за обсягом та належним чином збалансована ресурсна база банків
є важливою передумовою їхньої прибутковості, підтримки достатньої
ліквідності та довіри з боку учасників ринку. Зміцнення ресурсної бази сприяє
підвищенню можливостей банків у задоволенні поточних та інвестиційних
потреб суб’єктів господарювання у додаткових фінансових ресурсах. Разом з
тим, у сучасних умовах фінансової кризи в Україні помітно загострились
проблеми формування та використання ресурсів банків. Необхідність
прискорення розвитку виробництва та обмеженість фондового ринку
спричинили попит на банківські кредити, що, в свою чергу, вимагає
нарощування банківських ресурсів
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22056.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22056.pdf Size : 860151 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska