The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21461
Title: " Розробка і обґрунтування параметрів машини для контурної обрізки дерев "
Authors: Кученко Владислав Андрійович
Keywords: обрізка, механізована обрізка, плодові насадження, дискова пилка, контурна обрізка, дисковий робочий орган, начіпний агрегат, гілки, дерева, промислові насадження, яблука.
Date of publication: 2019-11-07 11:32:32
Last changes: 2019-11-07 11:32:32
Year of publication: 2019
Summary: Робота виконана в 2019 році на кафедрі агроінженерії та технічного сервісу, інженерно-технологічного факультету, Вінницького національного аграрного університету.
Робота містить 75 сторінок машинописного тексту, та 10 листів презентаційного матеріалу, під час написання роботи побудована 1 таблиця, 29 рисунків, 49 формул та використано 32 літературних джерел.
Магістерська робота присвячена проблемі механізації однієї з найбільш праце-ємних операцій в сучасному садівництві, а саме операції обрізки плодових дерев в сучасних умовах вирощування, за рахунок розробки та обґрунтування параметрів технічного засобу для контурної обрізки дерев навісною машиною з дисковими ріжучими робочими органами.
В роботі виконано аналіз конструкцій плодових насаджень, та основних форм і параметрів крони плодових дерев. Розглянуто способи обрізки плодових дерев. Запропоновано класифікацію машин для механізованої обрізки крон дерев.
В другому розділі роботи виконано обґрунтування конструктивних параметрів машини для контурної обрізки крон плодових дерев, зокрема обґрунтовано робочий орган дискового типу, проведено обґрунтування параметрів системи приводу дискових робочих органів, визначено оптимальні їх параметри, оптимальну кутову швидкість робочого органу, швидкість руху енергозасобу. На основі запропонованої математично моделі побудовано графічні залежності основних робочих параметрів контурного обрізчика. Виконано техніко-економічне обґрунтування.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21461.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21461.pdf Size : 1884516 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska