The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19324
Title: Фінансовий облік. Робочий зошит для виконання практичних занять студентами освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Authors: Іщенко Я.П., Подолянчук О.А.
Keywords: фінансовий облік, дисципліна, журнал ордер, відомість
Date of publication: 2018-12-26 11:57:54
Last changes: 2018-12-26 11:57:54
Year of publication: 2019
Summary: Робочий зошит призначено до виконання практичних занять для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» під час підготовки з нормативної дисципліни «Фінансовий облік І».
Робочий зошит відповідає структурі навчальних дисциплін «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ», містить бланки реєстрів синтетичного та аналітичного обліку, бланки форм фінансової звітності для виконання наскрізної задачі, передбаченої Методичними рекомендаціями для проведення практичних занять з дисциплін «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ»

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19324.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19324.pdf Size : 646150 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska