The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21583
Title: Облік і звітність в оподаткуванні. Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адмі
Authors: Подолянчук О.А., Здирко Н.Г.
Keywords: облік, оподаткування, звітність
Date of publication: 2019-10-18 10:49:34
Last changes: 2019-10-18 10:49:34
Year of publication: 2019
Summary: Методичні рекомендації складені з метою надання допомоги студентам в організації виконання курсової роботи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21583.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21583.pdf Size : 491811 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska