The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22134
Title: Управління матеріальними ресурсами підприємства АПК
Authors: Горпинюк К.А.
Keywords: УПРАВЛІННЯ, МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ОПТИМІЗАЦІЯ, АВС-АНАЛІЗ
Date of publication: 2019-12-02 11:36:16
Last changes: 2019-12-02 11:36:16
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: «Управління матеріальними ресурсами підприємства (за матеріалами ТОВ «Агро-Дністер» м. Жмеринка Жмеринського району Вінницької області)».
Об’єкт дослідження – система управління матеріальними ресурсами ТОВ «Агро-Дністер» м. Жмеринка Жмеринського району Вінницької області.
Предмет дослідження – процес управління матеріальними ресурсами ТОВ «Агро-Дністер» м. Жмеринка Жмеринського району Вінницької області.
Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних, методичних та практичних питань щодо організації забезпечення матеріальними ресурсами підприємства та ефективності їх використання.
Методи дослідження – монографічний, теоретичні та емпіричні методи дослідження, метод факторного аналізу, табличний аналіз.
В результаті виконання дипломної роботи були досліджені теоретичні аспекти формування та використання матеріальних ресурсів в аграрному виробництві, проведено аналіз ефективності управління матеріальними ресурсами підприємства, охарактеризовано показники, які показують рівень забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.
Практична цінність дипломної роботи полягає у тому, що визначення шляхів удосконалення управління матеріальними ресурсами підприємства дасть можливість забезпечити їх раціональне використання, знизити собівартість продукції і забезпечити прибутковість і конкурентоспроможність підприємства.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22134.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22134.pdf Size : 1827451 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska