The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27965
Title: Розробка та дослідження самоналаштування автоматизованої системи керування електроприводом для реалізації управління процесом штампування обкочуванням
Authors: Штуць А. А.
Keywords: дослідження самоналаштування автоматизованої системи, керування електроприводом, реалізація управління процесом штампування.
Date of publication: 2021-03-01 14:51:45
Last changes: 2021-03-01 14:51:45
Year of publication: 2019
Summary: Екстремальна залежність показників продуктивності і собівартості обробки
дозволяють побудувати на їх базі систему, самоналаштування на оптимальний
режим роботи. Для оптимізації режиму обробки потрібно сформувати показник
якості, для чого необхідні системи оперативної інформації, пристрій введення
апріорної інформації, мікропроцесор або обчислювальний пристрій, регулятор
(оптимізатор), який здійснює пошук оптимального варіанту (режиму) обробки, і
виконавчі приводи. Функції оптимізатора можуть бути покладені на підпрограму
мікропроцесора.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27965.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Молодь і технічний прогрес в АПК» Інноваційні розробки в аграрній сфері. Том 2. Харків: ХНТУСГ, 2019. С. 71-72.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27965.pdf Size : 1331603 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska