The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21669
Title: Обгрунтування параметрів вібраційної дробарки для подрібнення зернових матеріалів
Authors: Трембовецький Сергій Володимирович
Keywords: вібрація, дробарка, подрібнення, зерно, коливання, продуктивність, енергоємність.
Date of publication: 2019-11-14 15:00:48
Last changes: 2019-11-14 15:00:48
Year of publication: 2019
Summary: Робота присвячена розробці, дослідженню, обґрунтуванню параметрів і режимів роботи вібраційного дробарки. Теоретичні дослідження проводились на основі відомих положень опору матеріалів, теорії коливань і математики. Експериментальні дослідження проводились з застосуванням теорії подібності, планування однофакторного і багатофакторного експериментів. Обробка результатів експериментів здійснювалася методами математичної статистики. На основі проведених досліджень створена конусна вібраційна дробарка з пружним валом, що дозволяє здійснювати процес подрібнення зернових матеріалів високочастотними знакозмінними навантаженнями, що забезпечують малу енергоємність процесу дроблення при високій якості одержуваного продукту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21669.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21669.pdf Size : 3515917 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska