The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22030
Title: Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів дискатора
Authors: Дацюк Д.А.
Keywords: ґрунт, обробіток, дискатор, конструкція, диск, процес
Date of publication: 2019-11-27 22:10:49
Last changes: 2019-11-27 22:10:49
Year of publication: 2019
Summary: Метою магістерської роботи є підвищення ефективності функціонування дискатора шляхом раціоналізації параметрів системи диск-стійка.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:
- на основі аналізу наведених в науково-технічній літературі результатів досліджень дискових робочих органів, окреслені невирішені проблеми та визначений напрямок аналітичних і експериментальних досліджень;
- аналітично обґрунтована диференціація діючих на диск сил та побудована аналітична модель взаємодії диска з оброблюваним середовищем;
- аналітично досліджений процес збудження коливань в системі диск-стійка та обґрунтовані параметри стійки як пружного елементу;
- виконані експериментальні дослідження на підтвердження адекватності висунутих робочих гіпотез і розроблених аналітичних моделей;
- проведені техніко-економічні розрахунки на підтвердження ефективності впровадження дискатора у виробництво.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22030.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22030.pdf Size : 4674002 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska