The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20301
Title: Комп’ютерні технології в садово-парковому господарстві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Сад
Authors: Колісник О.М.
Keywords: Цифрові технології. Приклади.
Date of publication: 2019-04-15 15:47:39
Last changes: 2019-04-15 15:47:39
Year of publication: 2019
Summary: Теоретична і практична підготовка студентів щодо використання інформаційно-дослідницького комплексу в садово-парковому господарстві, основою якого є поєднання стандартного та специфічного, для даної галузі, набору апаратного та програмного забезпечення, який здатний забезпечувати доступ до сучасних інформаційних ресурсів, надавати ефективні засоби і методи створення, зберігання, обробки та передачі інформації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20301.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20301.pdf Size : 828162 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska