The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24029
Title: Земля, як потенціал органічного сільськогосподарського виробництва в Україні
Authors: Алескерова Ю. В.
Keywords: земля, продаж, ринок
Date of publication: 2020-03-20 12:45:28
Last changes: 2020-03-20 12:45:28
Year of publication: 2019
Summary: Земля є одним з найстаріших і найважливіших економічних ресурсів і
чинником виробництва, його специфічним ресурсом, створеним силою природи В різних історичних епохах її роль була різною. Земля була синонімом і основою багатства, предметом господарської активності і негосподарської спекуляції, а також головною або другорядною ціллю мілітаризаційних дій. Була вона також предметом поселенської експансії, що особливо проявилося на гірських і передгірських територіях. Земля є складовою частиною нашого дослідження, зокрема в контексті органічного виробництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24029.pdf
Publication type: Доповідь конференції
Publication: Міжнар. наук.-практ. конф. "Земля - потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави", 24-25 жовт. 2019 р. - Вінниця : ВНАУ, 2019. - 28 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24029.pdf Size : 4079225 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska