The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20666
Title: Продуктивність свиней при насиченні раціонів травою люцерни та витрати поживних речовин на їх приріст
Authors: Постернак Л. І.
Keywords: продуктивність, піддослідні свині, раціони, трава люцерни, поживні речовини, жива маса, енергія росту, відносний приріст, валовий приріст, інтенсивність росту, затрати, обмінна енергія, кормові одиниці, розрахунки, сирий протеїн, перетравний протеїн
Date of publication: 2019-06-11 15:14:34
Last changes: 2019-06-11 15:14:34
Year of publication: 2019
Summary: Науково-господарський дослід, проведений на трьох відгодівельних групах свиней- аналогів дав можливість усвідомити факт здешевлення раціонів свиней шляхом заміни зернових кормів травою люцерни із збереженням високої продуктивності. Найбільше затрачалося кормових одиниць на 1 кг приросту у тварин контрольної групи. Цей показник становив 4,97, що на 0,08 (1,6%) більш ніж у другій і на 0,02 (1,4%) більше, ніж у третій групі. Затрати сухої речовини були найбільшими у свиней другої дослідної групи - 2,94 кг, що на 0,15 кг більше, ніж у першій і на 0,06 кг ніж у третій групі. Найменші затрати сирого та перетравного протеїну виявились у свинок другої дослідної групи (582 г сирого та 464 г перетравного протеїну). Найвищі затрати обмінної енергії на 1 кг приросту були у тварин контрольної групи і становили - 54,10 МДЖ, що на 1,07 МДЖ (1,98%) більше в порівнянні з другою і на 0,59МДЖ (1,1%) з третьою групою.
Зернових на 1 кг приросту затрачалося нерівна кількість у всіх піддослідних групах. У першій даний показник становив 4,09 кг, у другій - 3,90, у третій - 3,71кг, що на 10% менше ніж у контролі. В результаті експерименту досягли позитивних результатів в економії зернових концентратів за 112 днів вирощування 13,1 кг на одній голові.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20666.pdf
Publication type: Статті
Publication: Аграрна наука та харчові технології. - 2019. - № 1 (104). - С. 54-64.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20666.pdf Size : 344754 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska