The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22199
Title: Соціальне страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /– В
Authors: Прилуцький А.М.
Keywords: соціальне страхування, державне регулювання соціального страхування, Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і від професійного захворювання,дежавне та недержавне пенсійне страхування,соціальне страхування з тимчасової втрати прац
Date of publication: 2019-11-25 12:00:39
Last changes: 2019-11-25 12:00:39
Year of publication: 2019
Summary: Програма нормативної навчальної дисципліни «Соціальне страхування», визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни. Програма дисципліни містить структуру всього курсу за видами робіт (лекції, практичні заняття, самостійна робота) для вивчення дисципліни та набуття майбутніми фахівцями глибоких знань при визначенні місця вивчення сутності та ролі соціального страхування; управління діяльністю фондів соціального страхування; умов страхування на випадок втрати працездатності та безробіття, медичного та пенсійного страхування, страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; набуття вмінь розрахунків матеріального забезпечення та фінансування соціальних послуг, вивчення механізмів управління діяльністю фондів соціального страхування, засвоєння умов страхування, вивчення порядку розрахунків матеріального забезпечення та фінансування соціальних послуг. Студенти повинні мати сучасне уявлення про послуги, що їх пропонують страхові компанії фізичним і юридичним особам в умовах ринкових відносин, вміти використовувати набуті знання в різних ситуаціях.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22199.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22199.pdf Size : 672473 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska