The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21388
Title: Обґрунтування і розробка електрифікації виробничих процесів цеху з переробки молока
Authors: Дубовий Роман Вікторович
Keywords: ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ, ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ, ЦЕХ З ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА
Date of publication: 2019-11-05 10:29:35
Last changes: 2019-11-05 10:29:35
Year of publication: 2019
Summary: Обґрунтування і розробка електрифікації виробничих процесів цеху з переробки молока. Дубовий Р. В. - магістерська кваліфікаційна робота. Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вінниця. 2019.
Пояснювальна записка виконана на 100 листах друкованого тексту і містить 12 таблиць, 22 рисунки. При виконанні роботи було використано 40 літературних джерел.
Дипломна робота складається зі вступу, аналізу виробничо-господарської діяльності молокопереробних підприємств Вінниччини та сучасного стану сучасного електрифікованого технологічного обладнання з переробки молока, п’яти розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури.
В магістерській кваліфікаційній роботі обґрунтовано технологічне і електротехнічне обладнання для переробки молока. Виконані розрахунки електроприводів, електропостачання, освітлення цеху з переробки молока. Обґрунтована система електрообладнання для пастеризації молока. Розроблені рекомендації з експлуатації електротехнічного обладнання і заходи з охорони праці.
На захист винесено такі положення, як комплексна електрифікація технологічних процесів на всіх стадіях обробки молока; застосування сучасного енергоефективного обладнання; розробки нового технологічного обладнання й удосконалення діючого.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21388.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21388.pdf Size : 2713616 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska