The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21809
Title: Фінансова стійкість банку: оцінка та шляхи здійснення
Authors: Слободянюк Ігор Геннадійович
Keywords: оцінка, банківська установа, фінансова стійкість, капітал, ризик, рейтинг.
Date of publication: 2019-11-20 12:35:51
Last changes: 2019-11-20 12:35:51
Year of publication: 2019
Summary: Однією з основних проблем, яка стоїть перед вітчизняною банківською системою, є підтримка на належному рівні її фінансової стійкості, що дає змогу банкам виконувати функції із забезпечення економіки достатньою кількістю фінансових ресурсів.
Різка зміна ринкової кон’юнктури ставить під загрозу не лише прибутковість діяльності банків, але й взагалі їх функціонування. Основними причинами припинення діяльності банків є їх неспроможність нейтралізувати ризики в банківській системі, а також відповідати за своїми зобов’язаннями, що обумовлено недостатністю ресурсної бази у фінансово-кредитних установах.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21809.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21809.pdf Size : 744039 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska