The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21690
Title: Дослідження параметрів пристрою підготовки зерен сої до сушіння
Authors: Стоян Олександр Сергійович
Keywords: соя, поверхня зернини, розсічення, вологовидалення
Date of publication: 2019-11-15 09:32:13
Last changes: 2019-11-15 09:32:13
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновку, списку використаної літератури, обсяг роботи 108 сторінок.
Магістерська робота присвячена дослідженню параметрів пристрою підготовки зерен сої до сушіння.
Технологія виробництва соєвої олії включає процеси збирання, сушіння та пресування олії. Одним з найбільш енергоємних процесів у технології пе-реробки сої є її сушіння. Адже не завжди вологість зерен сої, що поступає на подальшу переробку, є відповідною до норм та стандартів.
Зменшення енергозатрат у виробництві сільськогосподарської продукції є пріоритетним завданням для вивчення і вдосконалення. Тому актуальними є дослідження, спрямовані на огляд та вдосконалення існуючих методів та встановлення шляхів зниження енерговитрат на процес сушіння не насіннєвих зерен сої.
В роботі проведено аналіз методів сушіння ненасіннєвих зерен сої та встановлено, що для інтенсифікації процесу необхідно застосовувати підготовку матеріалу до сушіння, яка полягає у виконанні розсічення поверхні зернини.
Аналітично визначено і кількісно оцінено вплив ступеня розсічення (ко-ефіцієнта розсічення) на інтенсивність вологовидалення зерен сої. Збільшення коефіцієнта з 1,0 до 1,073 (глибина розсічення 1,5 мм) дозволило зменшити експозицію сушіння з 60 хв до 25 хв, що дає можливість збільшити продуктивність існуючих сушарок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21690.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21690.pdf Size : 7451940 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska