The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22137
Title: Маркетингова стратегія розвитку підприємства в ринкових умовах
Authors: Кукурузяк О.Ю.
Keywords: стратегія, маркетинг, розвиток, формування, виробництво, конкурентоспроможність
Date of publication: 2019-12-02 15:04:07
Last changes: 2019-12-02 15:04:07
Year of publication: 2019
Summary: Об`єкт дослідження: маркетингова стратегія розвитку підприємства в ринкових умовах на Уладово – Люлинецької дослідно – селекційної станції ІБКі ЦБ НААН України.
Мета дипломної роботи – на основі проведеного організаційно-економічного аналізу діяльності досліджуваного підприємства сформувати напрями удосконалення маркетингової стратегії розвитку підприємства.
Методи дослідження: аналітичний, статистичний, порівняння, узагальнення, аналізу і синтезу, монографічний.
В дипломній роботі розглянуто теоретичні основи формування маркетингової стратегії.
Проаналізовані основні показники діяльності та фінансові результати діяльності підприємства.
Встановлені напрями удосконалення стратегії розвитку підприємства.
За результатами дослідження сформульовані висновки та розроблені заходи формування маркетингової стратегії.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22137.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22137.pdf Size : 865041 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska