The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23212
Title: Контроль чисельності люцернової квіткової галиці (contarinia medicaginis kieff.) У насіннєвих посівах люцерни посівної в умовах Центрального Лісостепу України
Authors: Рудська Н. О.
Keywords: люцерна, галиця люцернова, інсектициди
Date of publication: 2019-12-27 17:58:39
Last changes: 2019-12-27 17:58:39
Year of publication: 2019
Summary: Однією з головних причин низького врожаю насіння люцерни в Україні
є недостатня увага до захисту рослин культури саме від шкідників. У
Лісостепу одними із найбільш небезпечних шкідників насіннєвих посівів
люцерни є люцернова квіткова галиця (Contarinia medicaginis Kieff.), оскільки
за масового їх розмноження на посівах (фаза бутонізації) переважна частина
бутонів та квіток в`яне, засихає і опадає.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23212.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Зб. тез II Міжнар. наук.-практ. конф. «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 10-12 квіт. 2019 року. - Київ - Миколаїв - Херсон : Агроосвіта, 2019. - С. 259-265.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23212.pdf Size : 842583 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska