The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20633
Title: Інформаційна культура викладача як фактор суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому середовищі
Authors: Хомяковський Ю. Л., Хомяковська Т. О.
Keywords: інформаційна культура, культура викладача, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, освітнє середовище, інформаційне середовище
Date of publication: 2019-06-10 16:26:17
Last changes: 2019-06-10 16:26:17
Year of publication: 2019
Summary: У статті автор окреслює коло питань, які визначають роль інформаційної культури викладача в освітньому середовищі. Звертається увага на види взаємодії викладача та студента в освітньому середовищі: суб’єктно-суб’єктна взаємодія; суб’єктно-об’єктна взаємодія. Зауважується, що суб’єкт-суб’єктні відносини передбачають взаємний та плідний розвиток якостей особистості як студента, так і викладача у процесі їхнього спілкування і спільної діяльності. Закцентовано увагу на інноваційних процесах в освіті: йдеться не лише про розробки і впровадження нововведень, а й про пізнання та перетворення інформаційного середовища, що характеризується набуттям комплексу компетенцій, ціннісних орієнтацій, інформаційної культури тощо. Схарактеризовано інформаційну культуру викладача як частину загальної культури, що визначає якісну характеристику життєдіяльності в інформаційному середовищі з метою цілеспрямованого та креативного використання новітніх технологій у подальшій професійній діяльності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20633.pdf
Publication type: Статті
Publication: Інноваційна педагогіка. - 2019. - Вип. 10, т. 3. - С. 174-178.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20633.pdf Size : 159167 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska