The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20668
Title: Оцінка у продукції молока сінажу з різних культур
Authors: Скоромна О. І.
Keywords: корови, продукція молока, сінаж, добовий надій, корми, раціон, сирий протеїн, сира клітковина, крохмаль, цукор
Date of publication: 2019-06-12 09:08:15
Last changes: 2019-06-12 09:08:15
Year of publication: 2019
Summary: Обґрунтовано новий методологічний підхід оцінки сінажу з різних культур у величині продукції молока 1 кг сухих речовин, який базується на потребі корів з різним рівнем продуктивності у сухій речовині, сирому протеїні, сирій клітковині та крохмалі з цукром з урахуванням коефіцієнта депресивної дії клітковини у складі кормів раціону. Встановлено, що вико-вівсяний сінаж може бути єдиним об ’ємистим кормом для корів з рівнем продуктивності 12-20 кг молока добового надою, оскільки містить 27% сирої клітковини на суху речовину, а це оптимальний рівень для даної продуктивності. Високий рівень продуктивної дії сінажу із люцерни зумовлений високим вмістом сирого протеїну (22,9%) та порівняно низьким вмістом сирої клітковини (28,2%).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20668.pdf
Publication type: Статті
Publication: Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - № 1 (104). - С. 3-9.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20668.pdf Size : 552238 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska