The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23208
Title: Бухгалтерський облік в системі засобів нейтралізації загрози економічної безпеки підприємства
Authors: Бурко К. В.
Keywords: Підприємство, економічна безпека, облік, бухгалтерський облік
Date of publication: 2019-12-27 17:39:57
Last changes: 2019-12-27 17:39:57
Year of publication: 2019
Summary: Облікову політику підприємства на сьогодні, розглядають як один із найбільш ефективних інструментів інформаційної облікової системи, який може використовуватися в господарській діяльності з метою підвищення рівня економічної безпеки підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23208.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки: світовий досвід та вітчизняні реалії : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 21 вересня 2019 р. - Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2019. - С. 88-91.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23208.pdf Size : 390447 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska