The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22005
Title: Формування та використання інвестиційного портфеля підприємства
Authors: Судома Аліна Юріївна
Keywords: інвестиції, інвестиційний портфель, основні засоби, активи, пасиви, капітальні інвестиції, портфель.
Date of publication: 2019-11-27 12:25:07
Last changes: 2019-11-27 12:25:07
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему «Формування та використання інвестиційного портфеля підприємства» виконана на базі Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського орендного підприємства «Щасливе» с. Щаслива, Липовецького району, Вінницької області.
Зміст роботи включає: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та додатки. Обсяг роботи становить 97 сторінок друкованого тексту, включаючи 12 таблиць та 14 рисунків.
В першому розділі розкривається економічна сутність та класифікаційні ознаки інвестиційного портфеля підприємства, формування та використання інвестиційного портфеля підприємства в загальному, досліджуються точки зору вчених – економістів з приводу даної теми.
В другому розділі розглянута фінансово-економічна характеристика підприємства, наведені приклади основних його показників. Вивчено стан формування та використання інвестиційного портфеля ТОВ СОП «Щасливе». Дослідженню інформаційного забезпечення та організаційних та методичних аспектів аудиту капітальних інвестицій.
Третій розділ роботи присвячений визначенню напрямів удосконалення та оптимально використання інвестиційного портфеля підприємства, надано пропозиції щодо покарщення використання інвестиційного портфеля на ТОВ СОП «Щасливе». Також удосконалено досвід зарубіжних країн інвестиційної діяльності підприємств.
На основі проведеного дослідження зроблено висновки та надано пропозиції щодо удосконалення інвестиційної діяльності ТОВ СОП «Щасливе».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22005.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22005.pdf Size : 1042956 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska