The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21700
Title: Охорона праці в галузі. Програма дисципліни для спеціальності 241 «готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) освітнього рівня
Authors: Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М.
Keywords: Охорона праці, травматизм, нормативні документи
Date of publication: 2019-08-23 10:33:18
Last changes: 2019-08-23 10:33:18
Year of publication: 2019
Summary: Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Охорона
праці в галузі» у навчальних планах підготовки магістрів визначений
державними вимогами зазначеного вище спільного наказу і становить не менше
90 академічних годин.
Зважаючи на специфіку готельно-ресторанної справи, видів
господарської та економічної діяльності галузі у навчальній програмі
дисципліни «Охорона праці в галузі» подані загальні вимоги щодо структури та
змісту дисципліни, отриманих знань та вмінь. У переліку рекомендованої
літератури наведені джерела загального характеру, вимоги яких є актуальними
для спеціальності «Готельно-ресторанна справа».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21700.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21700.pdf Size : 648528 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska